Javna obravnava Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z zahtevami in smernicami, ki izhajajo iz 4. člena Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti pripravilo osnutek Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) in ga posredovalo v javno obravnavo. Dopolnitev strateškega dokumenta vsebuje nadgradnjo posameznih področij, ki potrebujejo podrobnejšo obravnavo, v obliki aneksa k obstoječemu dokumentu. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na dokument posreduje do 10. 8. 2017.
Slovenija se je kot polnopravna članica EU zavezala, da bo skladno z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo prispevala svoj delež k doseganju ciljev EU. Na podlagi zahtev evropske zakonodaje, lastne nacionalne zakonodaje, predvsem pa identificiranih nacionalnih potreb, je Vlada RS dne 29. 10. 2015 sprejela »Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb« (v nadaljevanju DSEPS).

Slovenija mora skladno z Direktivo 2012/27/EU na sedež EU predložiti nov predlog DSEPS.

S strani JRC, katerega poslanstvo je podpora EU pri snovanju njenih politik, je Slovenija prejela pozitivno oceno na izdelan DSEPS. Poročilo ugotavlja, da DSEPS zadovoljivo izpolnjuje predpisane vsebinske zahteve. Vsebina sklopov »Ocena stavbnega fonda in potencialov za prenovo«, »Politike in ukrepi za spodbujanje energetsko učinkovitih prenov«, »Ocena prihrankov in širših koristi«, je bila ocenjena kot zelo primerna. Vsebinska sklopa »Stroškovno učinkoviti pristopi pri prenovi stavb« ter »V prihodnost usmerjene perspektive za usmerjanje naložbenih odločitev«, sta bili ocenjeni nekoliko slabše, vendar še vedno zadovoljivo.

Ker na področju stavbnega fonda od sprejetja DSEPS ni prišlo do večjih sprememb veljavnih politik in ukrepov, je z namenom ohranitve prvotne oblike bil pripravljen aneks k obstoječemu dokumentu, ki zajema nadgradnjo posameznih področij. Identificirana so področja, ki so sicer že obravnavana v obstoječem dokumentu, vendar se je tekom izvajanja strategije izkazalo, da potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo. Kot kritična so bila izpostavljena področja upravljanja kakovosti, področje oblikovanja finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog dokumenta v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. 8. 2017.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.