Inšpektorji na delu: Pozor, če ste gradili brez gradbenega dovoljenja!

Vsako leto gradbeni inšpektorji v okviru poostrenega nadzora odkrijejo veliko objektov, grajenih brez gradbenega dovoljenja. Letos so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor med pregledanimi objekti (preverjali so, ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje (GD) oziroma ali je gradnja objekta skladna z izdanim GD) odkrili več kot 40-odstotkov nedovoljenih objektov.

Inšpekcijski pregledi in odločbe

Od 100 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oziroma nadzorov, je bilo uvedenih 143 postopkov, od teh 133 upravnih inšpekcijskih in deset prekrškovnih postopkov. Opravljenih je bilo 220 inšpekcijskih rednih pregledov.

  • V akciji preprečevanja nedovoljenih objektov je bilo do 17. avgusta, od skupno uvedenih 133, zaključenih 80 upravnih postopkov.
  • V 41 obravnavanih zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa so postopke ustavili. V zadevah, kjer so odkrili nepravilnosti, so izdali 49 upravnih inšpekcijskih odločb in 7 prekrškovnih odločb.
  • Odločbe so bile izdane za 34 nedovoljenih objektov: 19 nelegalnih, 9neskladnih in 6nevarnih objektov, za katere so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanj;
  • 12 odločb je bilo izdanih zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri sami gradnji – nepopolna označitev gradbišča s tablo in neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča;
  • 2 odločbi sta bili izdani v zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje;
  • 1 odločba je bila izdana zaradi neskladne uporabe objekta;
  • izdana je bila tudi 1 prekrškovna odločba z izrečenim opominom;
  • 4 odločbe o prekršku v višini izrečene globe 27.000 evrov in
  • 2 plačilna naloga v višini izrečene globe 2.500 evrov.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem v treh primerih odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z gradbenim zakonom.

Zaključena akcija, nadzor pa ostaja

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija ki jih nadzirajo, preverjali ali imajo objekti v gradnji, pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je zaključena.

V akciji je sodelovalo 39 gradbenih inšpektorjev. Ti so na rednih pregledih območij, ki jih nadzirajo, opravili še dodatne nadzore, pretežno na zavarovanih območjih objektov, ki se še gradijo.

Vir: STA

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekZimski vrt za vsak žep in okus
Naslednji članekS svežim zrakom v novo šolsko leto!
Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.