Znižanje investicije izgradnje infrastrukturne ureditve za HE Brežice

Vlada RS je na današnji 95. redni seji sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice št. 35500-2/2013/7 z dne 21. 2. 2013 – Novelacija št. 1.

V novelaciji programa št. 1, ki je priloga vloge, je navedeno, da ni nobenih sprememb v obsegu gradnje ali podanih novih obvez za izgradnjo ureditev. Tako obseg gradnje ostaja nespremenjen napram prvotno zastavljenem obsegu iz dokumenta »Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice« skladno z Uredbo o DPN za HE Brežice.

Dokument obravnava spremenjeno investicijsko vrednost projekta, spremenjene vire financiranja, spremenjen terminski plan s povzetkom opisov izgradnje ureditev. Tako bo prišlo do pocenitve celotne investicije v obsegu izgradnje infrastrukturnih ureditev iz prvotno predvidenih 156 mio EUR na 141 mio EUR. Pocenitev izhaja primarno iz ugodno zaključenega javnega razpisa izvajalca del akumulacijskega bazena HE Brežice ter potrjene pogodbe s podjetjem RIKO d.o.o.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.