Objava analize smernic za DPN Park vetrnih elektrarn Senožeška brda

Direktorat za prostor na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, je objavil analizo smernic za DPN (državni prostorski načrt) Park vetrnih elektrarn Senožeška brda.

V analizi so zapisani odgovori na odprta vprašanja nosilcev urejanja prostora kot tudi posameznikov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, ki so se odzvali na javno objavo pobude.

MZIP, Direktorat za prostor, je 19. julija 2013 objavil pobudo za pripravo DPN Senožeška brda, v kateri je predvidena postavitev do 40 vetrnih elektrarn na območju Senožeških brd v občini Divača.

Nosilci urejanja prostora so do 19. avgusta imeli čas za podajo smernic. Ostala zainteresirana javnost pa je imela čas za podajo predlogov, mnenj, pripomb in priporočil do 9. septembra 2013. Direktorat za prostor, kot koordinator pobude, je v sodelovanju z investitorjem pripravil analizo smernic.

Smernice so podali ključni nosilci urejanja prostora, prejeli pa smo tudi enajst predlogov posameznikov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij. Največ predlogov in pripomb javnosti se je nanašalo na hrup, infrazvok in na število vetrnih elektrarn, na posege v naravno okolje in krajinske značilnosti, na vpliv vetrnic na zdravje ter oddaljenosti vetrnih elektrarn od naselij in hiš.

“Objava pobude je bila šele prvi korak v postopku oblikovanja DPN za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Vse predloge in pripombe jemljemo zelo resno in jih bomo tudi upoštevali v največji možni meri, predvsem pa si želimo dialoga s prebivalci območja, kjer načrtujemo vetrne elektrarne,” je povedal direktor podjetja Vepa, Aleš Musić in dodal, da že poteka raziskava vplivov na ptice in netopirje ter študija migracijskih koridorjev za velike zveri. Ostale študije, tudi analize morebitnega vpliva vetrnic na zdravje ljudi, bodo izvedene v naslednjih korakih, opravljali pa jih bodo priznani neodvisni strokovnjaki.

V prihodnjih tednih bodo potekala srečanja s krajani vasi na območju Senožeških brd. “Pomembno se nam zdi, da krajani vedo, da se lahko z vsemi vprašanji obrnejo na nas in smo vedno odprti za vse njihove predloge. Ker je projekt v začetni fazi, verjamemo, da je ostalo še marsikatero neodgovorjeno vprašanje, zato jim s srečanji želimo stopiti nasproti in jih vključiti v odločanje o projektu. S tem namenom je bila organizirana tudi nedavna ekskurzija v primerljiv vetrni park v Avstriji,” je še povedal Musić.

Srečanja bodo potekala v Senožečah (5. november), Dolenji vasi (12. november), in v Lažah (13. november), po potrebi pa bodo organizirana tudi dodatna srečanja. Več o terminih in na sledečih povezavah www.mzip.gov.si in www.vepa.si.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.