Na Eko skladu nepovratna sredstva in ugodna posojila za javni sektor

Od jutri bodo na Eko skladu občinam na voljo še ugodnejša posojila za okoljske naložbe, celotnemu javnemu sektorju nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb v njihovi lasti, občinam na območjih, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka, pa tudi nepovratna sredstva za zamenjavo zastarelih komunalnih vozil.

Na Eko skladu so po novem občinam na voljo še ugodnejša posojila za okoljske naložbe, celotnemu javnemu sektorju nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb v njihovi lasti, občinam na območjih, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka, pa tudi nepovratna sredstva za zamenjavo zastarelih komunalnih vozil.

Eko sklad občinam že vrsto let ponuja ugodna posojila za različne okoljske naložbe, od petka pa bodo ta na voljo tudi za posamične ukrepe obnove stavb ter za novogradnje, katerih energijska učinkovitost dosega zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, kot veljajo za javne stavbe. Namen je spodbujati okoljske naložbe občin in hkrati dopolnjevati tudi načrtovane nepovratne finančne spodbude Eko sklada za te iste ukrepe in tako občinam omogočati izvedbo predmetnih naložb. Posojila so na voljo po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,0 %, z odplačilno dobo do 15 let z vključenim moratorijem do največ enega leta in deležem kredita do 85 % priznanih stroškov naložbe, in sicer za ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje onesnaževanja zraka z drugimi emisijami, gospodarjenje z odpadki ter varstvo voda in učinkovito raba vode.

Poleg tega so po novem posojila za naložbe občin v nove skoraj nič-energijske stavbe družbenega pomena (šole, vrtce, knjižnice, telovadnice, muzeje itd.), za katere velja obrestna mera trimesečni EURIBOR + 0 %, možna tudi za del nepovratnih sredstev Eko sklada pod pogojem, da gredo nepovratna sredstva za poplačilo kredita. Na ta način je občinam olajšano financiranje za obdobje gradnje do izplačila nepovratne finančne spodbude.

Novost so tudi nepovratna sredstva za energetsko obnovo stavb v lasti javnega sektorja (občin in Republike Slovenije) v višini 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV, namenjena pa bo lahko za toplotno izolacijo zunanjega ovoja stavbe (fasade, strehe in tal), zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni, vgradnjo toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, za zamenjavo toplotne postaje oziroma za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnjo sprejemnikov sončne energije, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave in za optimizacijo sistema ogrevanja.

Poleg tega so prvič na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Namen je zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev, kar bo pripomoglo k zmanjšanju količine emitiranih prašnih delcev in tudi k zmanjšanju hrupa ter bo vplivalo na izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Višina nepovratne finančne spodbude je do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 300.000 EUR za novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali N2;
  • 200.000 EUR za novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;
  • 100.000 EUR za novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.

Patricjo Božič, Energetski svetovalec ENSVET*

*Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske naložbe na www.ekosklad.si

Energetski svetovalec mreže ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada. Kot svetovalec deluje v svetovalni pisarni v Ljubljani in na Vrhniki.

VIREnsvet
Prejšnji članekZ Lumarjem je gradnja varna, tehnološko napredna in trajnostna
Naslednji članekSprejet posodobljen Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2017 – 2020

Energetski svetovalec mreže ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada. Kot svetovalec deluje v svetovalni pisarni v Ljubljani in na Vrhniki.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.