Bilanca električne energije Slovenije za leto 2018

Nikiko / Pixabay

Ministrstvu za infrastrukturo je objavilo podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2018. Prevzem električne energije je v letu 2018 znašal 23.933 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2017. V letu 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.621 GWh in je bila za 46 GWh večja kot v letu 2017.

V letu 2018 je znašal prevzem električne energije 23.933 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 15.003 GWh oz. 62,7 % in uvoz 8.930 GWh oz. 37,3 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 13.953 GWh oz. 58,3 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.050 GWh oz. 4,4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2018 s prevzemom v letu 2017 kaže na povečanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 2 %, medtem ko je bila proizvodnja na prenosnem omrežju na enakem nivoju, uvoz električne energije pa za 2 % manjši kot leta 2017.

V letu 2018 je bila v primerjavi z letom 2017 za 483 GWh (oz. za 8 %) manjša proizvodnja iz NE Krško, zaradi boljše hidrologije pa za 697 GWh (oz. za 19 %) večja proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju. Termoelektrarne na prenosnem omrežju so v letu 2018 proizvedle 213 GWh (oz. za 5 %) manj električne energije kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2018 znašal 13.621 GWh oz. 56,9 % in izvoz 9.433 GWh oz. 39,4 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 11.374 GWh oz. 47,5 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 1.995 GWh oz. 8,3 % in poraba ČHE Avče v višini 252 GWh oz. 1,1 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2018 znašale 880 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 2 %, pri neposrednih odjemalcih in ZDS zmanjšala za 2 % in pri ČHE Avče zmanjšala za 31 %. V letu 2018 je evidentiran za 2 % manjši izvoz in za 2 % manjši uvoz električne energije napram letu 2017. Za pokritje vseh potreb porabnikov električne energije v državi je bila v letu 2018 evidentirana statistično večja pokritost z domačo proizvodnjo, ki je na ravni celotnega leta 2018 znašala 84,6 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 manjše za 1,5 %.

Urednik portala MojPrihranek.si

VIREnergetika portal
Prejšnji članekRevolucionarna Samsung brezvetrna klimatska naprava, ki odpihne visoke račune
Naslednji članekKako učinkovito zračiti?

Urednik portala MojPrihranek.si

S spleta


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.