Bilanca električne energije Slovenije za leto 2018

Ministrstvu za infrastrukturo je objavilo podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2018. Prevzem električne energije je v letu 2018 znašal 23.933 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2017. V letu 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.621 GWh in je bila za 46 GWh večja kot v letu 2017.

V letu 2018 je znašal prevzem električne energije 23.933 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 15.003 GWh oz. 62,7 % in uvoz 8.930 GWh oz. 37,3 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 13.953 GWh oz. 58,3 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.050 GWh oz. 4,4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2018 s prevzemom v letu 2017 kaže na povečanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 2 %, medtem ko je bila proizvodnja na prenosnem omrežju na enakem nivoju, uvoz električne energije pa za 2 % manjši kot leta 2017.

V letu 2018 je bila v primerjavi z letom 2017 za 483 GWh (oz. za 8 %) manjša proizvodnja iz NE Krško, zaradi boljše hidrologije pa za 697 GWh (oz. za 19 %) večja proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju. Termoelektrarne na prenosnem omrežju so v letu 2018 proizvedle 213 GWh (oz. za 5 %) manj električne energije kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2018 znašal 13.621 GWh oz. 56,9 % in izvoz 9.433 GWh oz. 39,4 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 11.374 GWh oz. 47,5 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 1.995 GWh oz. 8,3 % in poraba ČHE Avče v višini 252 GWh oz. 1,1 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2018 znašale 880 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 2 %, pri neposrednih odjemalcih in ZDS zmanjšala za 2 % in pri ČHE Avče zmanjšala za 31 %. V letu 2018 je evidentiran za 2 % manjši izvoz in za 2 % manjši uvoz električne energije napram letu 2017. Za pokritje vseh potreb porabnikov električne energije v državi je bila v letu 2018 evidentirana statistično večja pokritost z domačo proizvodnjo, ki je na ravni celotnega leta 2018 znašala 84,6 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 manjše za 1,5 %.

Urednik portala MojPrihranek.si

VIREnergetika portal
Prejšnji članekRevolucionarna Samsung brezvetrna klimatska naprava, ki odpihne visoke račune
Naslednji članekKako učinkovito zračiti?

Urednik portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.