Izdana Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Vlada RS je na današnji 105. redni seji izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu. Uredba določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu zavezuje distributerje k doseganju začrtanih ciljev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu za obdobje od 2017 do 2020. Skupni energijski deleži OVE v prometu po posameznih letih so naslednji: v letu 2017 – najmanj 6,2 %, v letu 2018 – najmanj 7,0 %, v letu 2019 – najmanj 8,4 % in v letu 2020 – najmanj 10,0 %.
 
Direktiva 2009/28/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da mora vsaka država članica sprejeti nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (v nadaljevanju AN OVE). V teh načrtih je treba določiti letne nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020. Direktiva 2009/28/ES določa cilje na področju obnovljivih virov energije, ki so za države članice pravno zavezujoči. Republika Slovenija mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto uporabi energije. Poleg tega direktiva določa tudi poseben cilj za promet, ki je za vse države članice enak: do leta 2020 je potrebno doseči 10 % delež biogoriv in drugih obnovljivih virov energije v prometu. 

Energija, porabljena v prometu, ne vključuje utekočinjenega naftnega plina (UNP), kerozina za letalski promet ali drugega goriva, ki se uporablja za mednarodno plovbo.

V uredbi je določena tudi enačba za izračun deleža OVE v prometu, kakor tudi načini in mehanizmi, ki omogočajo zavezancem izpolnjevati predpisane deleže. Doseganje predpisanih deležev se bo preverjalo preko letnega poročanja, ki se ga poenostavlja, in sicer bodo zavezanci poročali preko e-portala EPOS. 

Z uredbo se tudi ustavlja postopke, ki so bili pričeti na podlagi Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil in jih vodi Agencija RS za okolje. Prav tako prenehajo veljati odločbe o ugotovitvi izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, ki so bile izdane na podlagi 10. člena Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil.  

Pregled nad izpolnjevanjem določil uredbe bo izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo, upravne oziroma prekrškovne postopke v primeru kršitev pa bo izvajal Inšpektorat RS za infrastrukturo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.