Za najmlajše: Prednosti in slabosti obnovljivih virov energije

Obnovljivi viri energije so tisti, ki jih lahko pridobivamo v neomejenih količinah iz narave. Njihova glavna prednost je, da z njimi bistveno manj onesnažujemo okolje, kot s fosilnimi gorivi (predvsem s premogom in nafto). A tudi obnovljivi viri energije imajo svoje pomanjkljivosti.

Obnovljivi viri energije in prednosti 

Poznamo naslednje obnovljive vire energije:

  • Sončno energijo, ki se lahko spremeni v električno in toplotno energijo.
  • Vetrno energijo, iz katere pridobivamo električno energijo.
  • Geotermalno energijo iz vroče zemeljske notranjosti.
  • Biomaso iz rastlin: les od dreves, etanol iz koruze, biodizel iz rastlinskega olja, ipd.
  • Vodno energijo, ki jo pridobivamo iz hidroelektrarn.

Glavna prednost obnovljivih virov energije je, da jih lahko pridobivamo v neomejenih količinah (torej jih ne bo nikoli zmanjkalo), ter da pridobivanje energije iz teh virov bistveno manj onesnažuje naše okolje, kot pridobivanje energije s pomočjo fosilnih goriv (predvsem iz nafte in premoga). Fosilna goriva namreč pri zgorevanju sproščajo toplogredne pline in emisije v zrak ter s tem uničujejo naš ozonski plašč. Pri pridobivanju energije iz obnovljivih virov se te emisije ne sproščajo.

Lepa lastnost obnovljivih virov je tudi to, da se iz leta v leto tehnologija proizvodnje učinkovitejša in s tem cena obnovljive energije cenejša. A žal imajo tudi obnovljivi viri energije svoje slabosti.

 

Pomanjkljivosti obnovljivih virov energije

Za pridobivanje električne energije iz sonca potrebujemo sončne elektrarne, ki potrebujejo veliko zemljišča. To pa lahko vpliva na naravni habitat – na živali in rastline, ki tam živijo. Za proizvodnjo sončnih celic se uporablja ista tehnologija, kot pri proizvodnji silicijevih čipov za računalnike – uporabljajo se okolju škodljive kemikalije. To lahko seveda vpliva negativno tudi na okolje.

Vetrne elektrarne pa imajo veliko vplivno območje ter povzročajo erozijo zemlje in so odgovorne za številne pogine ptic. Izdelava materialov za vetrne elektrarne je sicer okolju bistveno manj škodljiva, kot izdelava sončnih celic, vendar tudi tu ne bo šlo brez škodljivih vplivov za okolje.

 

Izgradnja hidroelektrarn je problematična zato, ker z gradnjo jezov za vodo posegamo v naravo, na pretoke rek, pogosto pa je treba tudi preseliti ljudi, ki tam živijo.

 

Nad obnovljivimi viri energije ne smemo obupati

A kljub temu nas to ne bi smelo ovirati pri nadaljnjem izkoriščanju obnovljivih virov energije. V primerjavi s premogom in nafto, ki sproščajo bistveno večje emisije v naše ozračje, je to še vedno najbolj čista oblika pridobivanja energije in človeštvo bo moralo obnovljive vire v prihodnosti bolje izkoriščati in morda razmisliti o tem, kako škodljive vplive pridobivanja energije iz obnovljivih virov najbolje omiliti.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.