Vlada sprejela Strateški načrt družbe Borzen za obdobje 2017 – 2021

Vlada je na današnji seji sprejela Strateški načrt družbe Borzen za obdobje 2017 – 2021, ki vsebuje vse potrebne vsebinske elemente za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko, ki mu jo nalagajo predpisi, in ker so strokovne in finančne projekcije delovanje družbe primerne.
Osnovna dejavnost družbe BORZEN, d.o.o. katere edini družbenik je Republika Slovenija, je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko. Kot operater trga Borzen s svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvaja naloge vodenja bilančne sheme in evidentiranja bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo bilančnega obračuna. Poleg tega izvaja naloge povezane z vzpostavitvijo in delovanjem izravnalnega trga, kjer sistemski operater kupuje oziroma prodaja energijo za izravnavo odstopanj. 

Borzenov Center za podpore operativno izvaja podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. Borzen zagotavlja tudi delovanje in tehnično upravlja register potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji, ki je temeljno orodje za zagotavljanje sledljivosti porekla oziroma izvora proizvedene elektrike v Sloveniji. 

Ključni strateški cilji družbe BORZEN, d.o.o. do leta 2021 so doseganje zadovoljive donosnosti, z operativno odličnostjo zagotavljati učinkovito delovanje in utrjevanje obstoječih dejavnosti in prevzemanje nalog, ki ustvarjajo sinergijske učinke s storitvami, ki jih opravlja Borzen v okviru gospodarske javne službe.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.