Vlada sprejela stališče glede predloga delegirane uredbe Komisije v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja energijske učinkovitosti proizvodov

Vlada je na današnji 116. redni seji sprejela stališče Republike Slovenije, da podpira sprejem delegirane uredbe Evropske komisije v zvezi z dovoljenimi odstopanji pri postopkih preverjanja energijske učinkovitosti proizvodov.
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi proizvodov in direktiva o energijskih nalepkah proizvodov sta direktivi t.i. »novega pristopa«, kar pomeni, da lahko dobavitelji (proizvajalci in uvozniki) sami preskusijo svoje proizvode in s tem zagotovijo skladnost z zahtevami izvedbenih ukrepov (v primeru okoljsko primerne zasnove) ali delegiranih aktov (v primeru označevanja z energijskimi nalepkami). Na podlagi teh rezultatov dobavitelji napišejo t.i. “izjavo o skladnosti”, ki je pogoj za to, da se proizvod lahko označi z znakom skladnosti CE. 

Države članice oziroma njeni nadzorni organi so odgovorni za preverjanje ali dobavitelji izpolnjujejo zahteve o označevanju z energijskimi nalepkami in okoljsko primerni zasnovi. Zato izvajajo nadzor trga s preskušanjem proizvodov, že danih na trg, glede dejansko izmerjene učinkovitosti proizvoda in vrednosti, ki jo je deklariral dobavitelj. Ker pa se ni mogoče izogniti razlikam med merilno opremo, ki jo uporabljajo dobavitelji, in opremo, ki jo uporabljajo organi za nadzor po vsej EU, je določeno dovoljeno odstopanje. Dovoljeno odstopanje je odvisno od vrste proizvoda in parametra, ki se meri. Ker se je pri nadzoru ugotavljalo, da so proizvajalci sistematično uporabljali dovoljena odstopanja, da bi ustvarili vtis, da so njihovi proizvodi učinkovitejši, se je Evropska komisija ob podpori držav članic, številnih predstavnikov evropske industrije in potrošniških organizacij odločila, da prepreči takšne zlorabe.

S sprejemom te uredbe se bo spremenila priloga, ki natančneje določa način preverjanja skladnosti proizvoda s strani organov za nadzor trga, ki bo sedaj poenoten za petnajst skupin proizvodov. To je tudi bolj ekonomično kot spreminjati 15 uredb posebej.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.