Vlada seznanjena s predlogi ukrepov iz naslova arbitražnega postopka HEP proti RS

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s predlogi ukrepov glede arbitražnega postopka HEP proti RS zaradi nedobavljene električne energije iz NEK v obdobju 1. 7. 2002 – 18. 4. 2003. Postopek se je zaključil konec leta 2015 z arbitražno razsodbo.
Odločba tribunala je določala, da je Republika Slovenija HEP dolžna plačati 19.987.000 EUR in obresti na ta znesek od 1. julija 2002 do dne plačila v višini povprečnega šestmesečnega EURIBOR + 2 %, ki se prištevajo glavnici vsake pol leta. Prav tako je morala RS pokriti stroške HEP v višini 10.000.000 USD in obresti na ta znesek od dne izdaje odločbe do dne plačila v višini šestmesečnega EURIBOR + 2 %, ki se prištevajo glavnici vsake pol leta. Dne 30. decembra 2015 je bilo izvedeno plačilo HEP v višini 10.006.977,00 USD in 32.779.712,41 EUR, preostanek pa na dan 22. januarja 2016 in sicer 1.130.472,90 EUR, kar vključuje 1.129.021,59 EUR glavnice in 1.451,31 EUR obresti.

Glede na to, da so bile domnevne prejemnice ekonomske koristi iz prodane električne energije poleg končnih upravičencev (gospodinjstev in poslovnih odjemalcev) družbe elektrogospodarstva v RS, je Vlada RS 30. 12. 2015 naložila Ministrstvu za finance in Ministrstvu za infrastrukturo, da najkasneje do 29. 2. 2016 predlagata vse potrebne ukrepe za povračilo plačanega zneska od podjetij elektrogospodarstva Slovenije, ki so imela ekonomske koristi od prodaje električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško, v obdobju na katerega se nanaša arbitražna razsodba in ekonomske koristi iz naslova obračuna finančnih neravnovesij med Slovenijo in Hrvaško v času sklepanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z SDH zbiralo podatke o morebitnih ekonomskih koristih omenjenih podjetij, vendar gre za podatke, ki so stari več kot 10 let, zato je njihovo zbiranje in preverjanje zamudno. Zaradi časovnega odmika, preteka zastaralnih rokov ter neusklajenih oz. različnih oblik podatkov ni mogoče pripraviti zanesljive ocene ekonomskih koristi od prodaje električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško, v obdobju na katerega se nanaša arbitražna razsodba, obračun finančnih neravnovesij med Slovenijo in Hrvaško v času sklepanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo pa ni povezan z nedobavljeno električno energijo.

Zato sta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance predlagala, da se plačila za že izvedeno plačilo HEPu kompenzira z izplačilom dividend podjetij elektrogospodarstva do konca meseca junija 2016.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.