V zadnjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za četrto četrtletje (oktober – december) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 5,7 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za četrto četrtletje (oktober – december) 2016.

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. kvartalu leta 2016 znašala 156,8 EUR/MWh in je bila za 1,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 5,4 %. 

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 4. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 55,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2,2 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 4. kvartalu 2016 znašale 16,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta znižale skupaj za 2,5 %. 

V 4. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 35,2 %, delež omrežnine 34,2 %, delež dajatev v energetiki 10,6 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. kvartalu leta 2016 znašala 95,0 EUR/MWh in je bila za 5,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca zaradi sezonskega vpliva višje omrežnine povišala za 5,5 %.

Postavka dobava energije je v 4. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 45,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 8,9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 20,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 2,3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 4. kvartalu 2016 znašale 9,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 2,2 %.

V 4. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 58,0 %, delež omrežnine 26,6 %, delež dajatev v energetiki 12,2 %, delež trošarine pa 3,2 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.