V tretjem četrtletju 2014 nadaljnje znižanje cen električne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje tromesečje (julij – september) leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 8,4 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij – september) 2014.


Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2014 znašala 162,55 EUR/MWh in je bila za 1,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine gospodinjskega odjema in sicer v rangu od 1,4 % (DE) do 10,4 % (DA). Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca sicer povišala za 0,9 %. 

Razlog za spremembo maloprodajne cene so višje dajatve za namene energetike (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti), ki so se za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta povišale za 3 %. V obdobju enega leta se je postavka dobava električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 4,9 %, medtem ko se je cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, povišala za 0,5 %. 

V 3. četrtletju 2014 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 43,9 %, delež cene za uporabo omrežja 42,3 %, delež dajatev v energetiki 11,5 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene. 
 

Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2014 znašala 102,06 EUR/MWh in je bila za 8,4 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine industrijskega odjema in sicer v rangu od 4 % (IA) do 12 % (ID). Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 0,3 %.

 

Razlog za nižje maloprodajne cene so spremembe pri dajatvah za namene energetike, ki so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 18,7 %, predvsem na račun nižjega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. V obdobju enega leta se je postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, znižala v povprečju za 9,3 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 2,5 %.

V 3. četrtletju 2014 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 62,6 %, delež cene za uporabo omrežja 24,3 %, delež dajatev v energetiki 9,5 %, delež trošarine pa 3,6 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.