V Petrolu spodbujajo prehod na okolju prijaznejše energente tudi z uporabo plina

V Petrolu spodbujajo prehod na okolju prijaznejše energente, tako za gospodinjstva kot za industrijske porabnike, na področju mobilnosti pa tudi za občine in posameznike. Prav tako izvajajo obvezno gospodarsko javno službo izgradnje in upravljanja plinovodnega omrežja. Zemeljski plin je čistejši energent na »ključ«, ki v mestih zmanjša stroške ogrevanja, poveča udobje bivanja in izboljša kakovost zraka. Poleg tega, da je čist energent, je cenovno ugoden in vsestransko uporaben.

V Skupini Petrol skrbijo za distribucijo zemeljskega plina v dveh državah
Distribucija zemeljskega plina pomeni transport po lokalnih in regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom zanesljive oskrbe porabnikov. Zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh pod zemljo, zato njegova uporaba razbremeni cestno omrežje, zmanjša možnost razlitja in pomeni manjšo grožnjo za podtalnico ter ostale vodne vire.

V Skupini Petrol se z distribucijo zemeljskega plina trenutno ukvarjajo v dveh državah, v Sloveniji in Srbiji. Možnost nadaljnjega razvoja vidijo v pridobivanju novih koncesij in prevzemanju podjetij na obstoječih trgih in z vstopom na hrvaški trg. »Seveda z vizijo dosega sinergij na področju dobave zemeljskega plina, elektrike in ostalih produktov ter paketov,« razlaga Primož Kramer, produktni vodja razvoja in upravljanja Plinskih distribucijskih sistemov.

Široka uporaba utekočinjenega naftnega plina
Poleg distribucijskih sistemov zemeljskega plina se ukvarjajo tudi z distribucijskimi sistemi utekočinjenega naftnega plina. V sklopu javno-zasebnega partnerstva tako poskrbijo za celovito izvedbo postavitve sistema ogrevanja na utekočinjen naftni plin. Celovita ponudba zajema začetno idejo, postavitev plinohrama in izvedbo zunanje plinske instalacije na objektu. Utekočinjen naftni plin imenujemo tudi UNP oz. LPG (Liquified Petroleum Gas). Je okolju prijazno in energetsko učinkovito gorivo ter omogoča največji izkoristek pri izgorevanju, praktično brez toplotnih izgub.

Na področju utekočinjenega naftnega plina je v zadnjem času največ aktivnosti pri uporabi utekočinjenega naftnega plina v proizvodnji in industriji ter na področju avtoplina. Utekočinjen naftni plin je v zadnjih letih v Sloveniji praktično v celoti izrinil okolju bistveno manj prijazen energent – mazut, in to ne samo zaradi očitne okoljske komponente, ampak predvsem na račun svoje cenovne učinkovitosti. Ravno tako že vrsto let teče zamenjava kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) z UNP pri njihovih največjih odjemalcih KOEL, zopet predvsem zaradi bistveno znižanih stroškov in sodobne tehnologije na UNP, kar pa ima hkrati za posledico tudi bistveno znižanje okolju škodljivih emisij v okolje. Kjer zaradi omejenosti z omrežjem ni na razpolago zemeljskega plina, je tako UNP postal prva izbira za veliko število asfaltnih baz, uveljavil pa se je tudi v vseh vrstah proizvodnje – prehrambeno-predelovalna, proizvodnja barv, lakov in izolacije itd.

Plin ima številne prednosti in je pri mobilnosti najboljša alternativa klasičnim gorivom
»V mobilnosti je utekočinjen naftni plin (LPG) najboljša alternativa klasičnim gorivom v segmentu osebnih vozil, svoj delež ima v segmentu lahkih tovornih vozil in prav tako tudi segmentu težkega tovornega prometa. V slednjem sta vse bolj prisotna tudi stisnjen zemeljski plin (CNG), ki je sicer najbolj uveljavljen za mestni potniški promet in utekočinjen zemeljski plin (LNG), ki pa si pot do kupcev v segmentu težkega tovornega prometa na slovenskem trgu šele utira,« pove Borut Sočič, produktni vodja razvoja in upravljanja Alternativne energije.

Na podlagi uspeha na razpisu Evropske komisije Blending Call, so pridobili nepovratna sredstva v višnini 20 % celotne investicije njihovega prijavljenega projekta, med ostalim tudi za izgradnjo 17-ih lokacij za polnjenje vozil s CNG v obdobju 2019-2023. Omenjene CNG postaje bodo postavljene v Sloveniji in na Hrvaškem.

S ciljem pridobivanja dejanskih uporabniških podatkov o uporabi alternativnih goriv so v partnerskem sodelovanju s transportnim podjetjem predelali eno težko tovorno vozilo na LPG in eno vozilo na pogon z LNG. Zbrani podatki bodo temelj za pripravo novih rešitev za najboljše uporabniške izkušnje v prihodnje.

Intenzivno se ukvarjajo tudi z analizo LNG in C-LNG polnilnih postaj, saj trdno verjamejo, da bo LNG že kmalu postal eno ključnih goriv v segmentu težkih tovornih vozil.


Avtorja: – Primož Kramer, produktni vodja razvoja in upravljanja Plinskih distribucijskih sistemov

             – Borut Sočič, produktni vodja razvoja in upravljanja Alternativne energije

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.