Priprava celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, skladno z obstoječimi strokovnimi podlagami ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).
Skladno z  Uredbo (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov je določen zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo Unije in pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic EU (ang. Integrated National Energy and Climate Plans). Države članice so tako dolžne pripraviti NEPN in ga posredovati Evropski komisiji do 31. decembra 2019.  

NEPN bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Prvi osnutek dokumenta NEPN predstavlja izhodišče za začetek procesa priprave NEPN, ki bo potekal v sodelovanju s konzorcijem institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, kateri bo zagotovil široko strokovno podporo in za ta namen tudi predhodno osvežil potrebne strokovne podlage. Prvi osnutek NEPN bo skladno z njimi nadgrajen in v posvetovanju z javnostmi oblikovan v NEPN, ki bo podlaga za regionalna posvetovanja in iterativni dialog z Evropsko komisijo v letu 2019.

V procesu priprave NEPN bo oblikovana tudi posebna večnivojska spletna platforma za obveščanje javnosti in povezovanje lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe in poslovne skupnosti, vlagateljev in drugih deležnikov ter spodbujanje razprave o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko. 

V postopku priprave NEPN si bo Slovenija prizadevala za oblikovanje čim bolj ambicioznih ciljev, politik in ukrepov, ki bodo, upoštevajoč Pariški sporazum in cilje EU do leta 2030, predstavljali njen prispevek k doseganju ciljev na ravni EU do 2030 po posameznih razsežnostih energetske unije ob pošteni porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.