V drugem četrtletju 2016 nižje cene električne energije za industrijske odjemalce

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april – junij) leta 2016. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2,1 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 3,9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april – junij) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2016 znašala 162,57 EUR/MWh in je bila za 2,1 % višja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišala za 3,8 %. 

Postavka dobava energije, kot tržna katergorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 2. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,11 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 55,59 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za slab 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2016 znašale 18,50 EUR/MWh (brez DDV) in so se zaradi sprememb prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016 in povišanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 23 %. 

V 2. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 42,1 %, delež omrežnine 41,7 %, delež dajatev v energetiki 13,9 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2016 znašala 89,36 EUR/MWh in je bila za 3,9 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 6,6 %.

Postavka dobava energije je v 2. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 44,17 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 11 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,39 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 2 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 2. kvartalu 2016 znašale 9,63 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 27 %.

V 2. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 60,3 %, delež omrežnine 22,4 %, delež dajatev v energetiki 13,1 %, delež trošarine pa 4,2 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.