V avgustu 2015 predvidenih za 19,2 % manj gradenj stavb kot v juliju 2015

V avgustu 2015 je bilo izdanih za 8,1 % manj gradbenih dovoljenj za stanovanjske in 28,2 % manj za nestanovanjske stavbe kot v prejšnjem mesecu, v njih pa je bilo načrtovanih tudi manj stanovanj kot v prejšnjem mesecu.
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v juliju
V avgustu 2015 so bila izdana 403 gradbena dovoljenja za stavbe: 204 za stanovanjske stavbe in 199 za nestanovanjske stavbe. Med gradbenimi dovoljenji za nestanovanjske stavbe jih je bilo 126 za nezahtevne objekte ali za 35,4 % manj kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina vseh v avgustu načrtovanih stavb naj bi merila 95.024 m2 ali za 24,0 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih v juliju; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za 3,9 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 38,5 %.

Od v avgustu 2015 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98,3 % izdanih za novogradnje, 1,7 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 19,7 % manjše kot v juliju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila manjša za 27,0 %.

Načrtovanih več novih stanovanj kot v avgustu 2014
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v avgustu 2015, je bila predvidena gradnja 216 stanovanj, to je za 9,6 % manj stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju. Vsa stanovanja, razen enega, so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 6,1 %, v večstanovanjskih stavbah pa za 36,0 % manj stanovanj kot v juliju. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 158 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 96 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v avgustu 2015 je bilo predvidenih za 12,3 % manj gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu in za 16,3 % več kot v avgustu 2014. Površina vseh načrtovanih novih stanovanj naj bi bila za 5,6 % manjša od površine tistih, za katera so bila gradbena dovoljenja izdana v juliju, in za 19,3 % večja od površine tistih, za katera so bila izdana v avgustu 2014.

Največ stanovanj se bo gradilo v savinjski statistični regiji
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2015, je predvidenih največ stanovanj v savinjski statistični regiji: 42 stanovanj ali 19,4 % vseh. Tej regiji sledita osrednjeslovenska statistična regija, v kateri se bo gradilo 31 stanovanj ali 14,4 % vseh stanovanj in podravska statistična regija, v kateri se bo gradilo 27 stanovanj ali 12,5 % vseh. V drugih regijah je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2015, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (3 stanovanja).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.