Odpadki v Sloveniji v letu 2012

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je prebivalec Slovenije v letu 2012 v povprečju proizvedel 327 kg komunalnih odpadkov oziroma 0,9 kg komunalnih odpadkov na dan.

Količine nastalih odpadkov manjše kot prejšnje leto
Statistični urad poroča, da je v letu 2012 v Sloveniji nastalo skoraj 4,4 milijona ton odpadkov, kar je kar 33 % manj kot v letu 2011. Ob tem je treba upoštevati, da je nastalo precej manj gradbenih odpadkov in da so se nekatere vrste odpadkov prekvalificirale v stranske proizvode. Tudi komunalnih in nevarnih odpadkov je nastalo manj kot leto prej (komunalnih za 7 %, nevarnih pa za skoraj 13 %). Največ nevarnih odpadkov je nastalo v predelovalnih dejavnostih (59 % vseh nevarnih odpadkov).

V proizvodnih dejavnostih je v letu 2012 nastalo okoli 2,8 milijona ton odpadkov (32 % manj kot v letu 2011), v storitvenih dejavnostih pa 882.000 ton odpadkov (ali skoraj 27 % manj kot v letu 2011). Izrazito je upadla količina nastalih gradbenih odpadkov (za kar 58 %), odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki (za 54 %), odpadkov iz anorganskih kemijskih procesov (za 32 %) in odpadkov iz termičnih procesov (za 22 %). V letu 2012 je tako vsak prebivalec Slovenije v povprečju proizvedel 327 kg komunalnih odpadkov ali malo manj kot kilogram komunalnih odpadkov na dan (to je za 7 % manj kot v letu 2011). Posledično je upadla tudi količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, in sicer glede na leto 2011 za 7 %. V letu 2012 je bilo ločeno zbranih 46 % odpadkov ali za skoraj 6 odstotnih točk več kot v letu 2011.


Ravnanje z odpadki kljub velikim količinam odloženih odpadkov močno usmerjeno v predelavo
Po podatkih statističnega urada RS je bilo v letu 2012 v Sloveniji predelanih skupno več kot 5 milijonov ton odpadkov ali za 13 % manj kot v letu 2011, odstranjenih pa 764.000 ton odpadkov ali za 33 % manj kot leto prej.

Kljub zelo veliki količini predelanih odpadkov je bilo v letu 2012 še vedno odloženih na odlagališčih odpadkov 447.000 ton odpadkov, od tega 388.000 ton na odlagališčih, namenjenih za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (komunalnih odlagališčih). Količina odloženih odpadkov je bila glede na leto 2011 za 31 % manjša, vendar še vedno večja od povprečja EU. Količine recikliranih komunalnih odpadkov se iz leta v leto povečujejo, vendar smo z 32 % recikliranih odpadkov še vedno precej daleč od zastavljenega cilja (50 %), ki ga je treba doseči do leta 2020.

V nekaterih statističnih regijah še vedno odložijo okoli dve tretjini zbranih komunalnih odpadkov
Statistični urad še poroča, da se je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v Sloveniji tudi v letu 2012 povečalo in da je bilo odloženih povprečno 46 % zbranih komunalnih odpadkov. Največ zbranih komunalnih odpadkov so odložili v koroški (kar 68 %), zasavski in goriški (v vsaki po 64 %) statistični regiji, najmanj pa v savinjski (23 %), podravski (36 %) in gorenjski (40 %) statistični regiji.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.