Sprejeta Energetska bilanca za Slovenijo za leto 2017

Vlada je na današnji 155. redni seji sprejela Energetsko bilanco RS za leto 2017, ki prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za 2015 in 2016 ter napovedi za 2017 in 2018. V bilanci je zapisano, da se nadaljuje trend zmanjševanja rabe fosilnih goriv, povečuje pa se delež rabe obnovljivih virov energije in odpadkov ter proizvodnja električne energije iz fotonapetostnih sončnih elektrarn.
Vrednost oskrbe z energijo v letu 2017 je ocenjena na 281,8 PJ. Oskrba bo pridobljena iz 3.745 kt trdnih goriv, 2.270 kt naftnih proizvodov, 873 milijonov Sm3 zemeljskega plina, 60.869 TJ jedrske energije, 3.837 GWh hidro energije, 233 GWh električne energije kot razlike med uvozom in izvozom ter 32.676 TJ obnovljivih virov energije z odpadki. Hrvaški bo oddano 2.790 GWh (polovica proizvodnje NEK) električne energije.

Končna poraba energije v letu 2017 bo 207,2 PJ. V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (industrija) bo na primer porabljeno 52,3 PJ, v prometu 80,1 PJ in v gospodinjstvih 48,0 PJ. V strukturi porabe končne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 46,5 % deležem, sledijo električna energija (23,3 %), obnovljivi viri energije (12,8 %), zemeljski plin (12,2 %), toplota (3,6 %), trdna goriva (0,7 %) in neobnovljivi industrijski odpadki (0,8 %).

Iz bilance izhaja, da bo Slovenija v letu 2017 polovico (49,9 %) potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. 

V bilanci je tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Za izvajanje te sheme je v letu 2017 zagotovljenih 183 milijonov evrov.

Delež obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije bo v letu 2017 znašal 22,2 %. V strukturi oskrbe z obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi industrijskimi odpadki prevladuje les in druga trdna biomasa s 77,2 % deležem. Sledijo geotermalna energija 5,9 %, neobnovljivi industrijski odpadki 5,8 %, sončna energija 4,7 %, drugi bioplini 3,4 %, biodizel 1,7 % in ostali obnovljivi viri energije (biobencin, deponijski plin, plin iz čistilnih naprav in vetrna energija) z 1,8 % deležem.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.