Rezultati javnomnenjske raziskave o OVE in poznavanju projekta Preklopi na sonce

Slovenski E-forum je objavil rezultate javnomnenjske raziskave, ki kažejo, da ima skoraj 40 % vprašanih doma eno izmed tehnologij obnovljivih virov energije (OVE) (prevladujejo toplotne črpalke) in da bi jih več kot polovica pričela z investicijo v OVE, a si tega trenutno ne morejo privoščiti.

Projekt Preklopi na sonce pozna slaba petina anketirancev, a so jim informacije, ki jih podaja, zanimive, radi bi jih videli v množičnih medijih, predvsem pa jim dajo misliti o pomenu tehnologij OVE.

V okviru evropskega projekta EnergizAIR 2 – Preklopi na sonce, kjer vsak dan objavljajo podatke o potencialu sončne energije za potrebe povprečnih slovenskih gospodinjstev, so v sodelovanju s podjetjem Interstat d. o. o. izvedel javnomnenjsko raziskavo o poznavanju in uporabi OVE v Sloveniji in poznavanju projekta. Raziskava je bila narejena na vzorcu 418 anketirancev.

Rezultati kažejo, da večina anketirancev pozna tehnologije OVE. Prevladuje poznavanje toplotnih črpalk in vetrne energije (> 90 %), energije biomase, vodne energije in solarne termalne energije (> 80 %). Več kot polovica jih je slišala tudi za fotovoltaiko. Približno 40 % vprašanih navaja, da imajo doma vsaj enega izmed OVE. Od teh jih dobra polovica uporablja toplotno črpalko, tretjina kotel na biomaso, 30 % solarno termalno energijo ter 15 % fotovoltaiko.

Za projekt Preklopi na sonce je slišala slaba petina vseh anketirancev (18,9 %). Z njim so se v največji meri seznanili preko televizije, sledijo internet in časopisje ter radio.

Poročilo o potencialu OVE (primer objave na radiu Val 202) bi pri dobri četrtina vprašanih zelo povečalo njihovo zaupanje v uporabnost tehnologij obnovljivih virov. Največ se jih je strinjalo s trditvami, da so informacije, ki jih podaja Preklopi na sonce, zanimive, da bi te informacije radi videli v množičnih medijih, da bi morali informacije Preklopi na sonce uporabiti za promocijo državne politike na področju obnovljivih virov ter da jim informacije dajo misliti o pomenu tehnologij OVE.

Odgovori glede spodbude k investiranju v OVE so bili precej razpršeni, skoraj petino vprašanih bi informacije, predstavljene v okviru projekta Preklopi na sonce, spodbudile k investiranju, slabe desetine pa sploh ne bi spodbudile. Med tistimi, ki podane informacije v okviru projekta Preklopi na sonce zaznavajo kot pozitivno spodbudo, jih več kot polovica navaja, da bi z investicijo v obnovljive vire pričela, a si tega trenutno ne more privoščiti. Dobra desetina vprašanih navaja, da bi pričela z investicijo, a njihov dom za to ni primeren, podobna pa sta tudi deleža tistih, ki bi začeli z investicijo, vendar so podnajemniki in o tem ne odločajo oz. tistih, ki so začeli razmišljati o uporabi zelene tarife.

Na koncu so preverili še seznanjenost z zavezo Slovenije doseči 25-odstotni delež energije, proizvedene iz OVE, do leta 2020. S to zavezo oz. s tem ciljem je seznanjena samo slaba tretjina anketirancev (31,6 %).

Več informacij lahko dobte v povzetku razultatov in celoletnem poročilu rezultatov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.