Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona za javno obravnavo. Cilj predloga zakona je uskladitev s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, s katerim se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/11/EU.

V skladu z Direktivo 2013/11/EU morajo države članice zagotoviti postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov, z redkimi izjemami, na vseh področjih varstva potrošnikov, kar vključuje tudi spore, ki izvirajo iz dobave električne energije ali zemeljskega plina.

Novela zakona je pripravljena kot “paketni zakon” zaradi usklajevanja s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju besedila: ZIRPS) in Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov.

S predlogom zakona se spreminjajo 46., 50., 171.  in 175. člen ter 490. in 491. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14).

Po določilu 50. in 175. člena EZ-1 so dobavitelji dolžni zagotoviti odjemalcem pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev. 

Sprememba 46., 50., 171. in 175. člena EZ-1 je potrebna zaradi uskladitve s predlogom ZIRPS, ki prenaša Direktivo 2013/11/EU in sistemsko ureja izvajalce in postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju besedila: IRPS). S predlogom zakona se odpravljajo razlike v ureditvi načel in pravil postopkov IRPS in predlogom ZIRPS, s čimer se zagotavlja notranja skladnost nacionalnega pravnega reda. Po predlogu zakona dobavitelj električne energije ali zemeljskega plina zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo električne energije ali zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Zaradi spremembe besedila 50. in 175. člena se morajo spremeniti tudi sklicevanja v 490. in 491. členu EZ-1, ki predpisujeta kazenske sankcije.

Zaradi vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije je dan predlog, da se predlog zakona skupaj (paketno) s predlogom ZIRPS, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in predlogom Zakona o spremembi Zakona o potrošniških kreditih obravnava na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog novele zakona pošlje do vključno 12. 6. 2015.

Podrobnejše informacije

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.