Predlog Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno in medresorsko obravnavo. Uredba se uporablja za spremljanje in načrtovanje porabe energije in vode ter s tem povezanih stroškov v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja, z namenom učinkovitejše rabe energije v teh stavbah. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. 03. 2015.

Energetsko knjigovodstvo pomeni zbiranje in spremljanje podatkov o rabi energije in vode in s tem povezanih stroškov v stavbi.

 

Uredba se uporablja za stavbe in dele stavb, ki jih uporablja zavezanec ali več zavezancev in znaša skupna celotna uporabna tlorisna površina vsaj 250 m2.

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) zahteva, da je javni sektor vzgled glede energetske učinkovitosti, zato med drugim zahteva (5. člen 7. odstavek), da se spodbuja javne organe, tudi na regionalni in lokalni ravni, da sprejmejo načrt za energetsko učinkovitost, in kot del izvajanja svojega načrta vzpostavijo sistem upravljanja z energijo, vključno z energetskimi pregledi.

Ta obveznost je prenesena v slovenski pravni red z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 324. členu nalaga osebam javnega sektorja, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju. Ta sistem zajema:

  • postavitev letnih in dolgoročnih ciljev energetske učinkovitosti oziroma prihodnje porabe energije,
  • postavitev letnih in dolgoročnih ciljev rabe vode,
  • določitev ukrepov za doseganje ciljev,
  • imenovanje energetskega upravljavca;
  • redno zbiranje podatkov o porabi energije in vode – energetsko knjigovodstvo,
  • preverjanje izpolnjevanja cilja, poročanje o doseganju ciljev odgovorni osebi zavezanca in ukrepanje v primeru nedoseganja cilja,
  • informiranje in ozaveščanje in uporabnikov.

Ukrep je ključen za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah ter za kvalitetno načrtovanje in vrednotenje izvedbe projektov URE v javnem sektorju (projekti energetskega pogodbeništva). S spremljanje rabe energije bo spodbudilo uvedbo t.i. kot mehkih ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo (spremembe obnašanja s katerimi se doseže 10 % prihranka energije), ki so najcenejši, saj investicije niso potrebne.

Z Uredbo se v slovenski pravni red prenaša tudi obveznost iz 6. člena Direktive o energetski učinkovitosti glede minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, ki jih kupuje in najema osrednja vlada; in sicer državna uprava lahko na novo najame le stavbe v katerih je letna dovedena energijo največ 100 kWh/m2a.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne in medresorske obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 15. 03. 2015.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.