Potrjen seznam energetskih infastrukturnih projektov za povezovanje Evrope

EU bo iz instrumenta za povezovanje Evrope dodelila 647 milijonov EUR za ključne prednostne infrastrukturne projekte. Izbrani projekti bodo okrepili energetsko varnost Evrope in pripomogli k odpravi izoliranosti držav članic od energetskih omrežij EU. Prispevali bodo tudi k dokončanju evropskega trga z energijo in vključitvi obnovljivih virov energije v elektroenergetsko omrežje. Med izbranimi projekti tudi dva iz Slovenije.

Energetski odbor Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) je potrdil seznam energetskih infrastrukturnih projektov, ki bodo upravičeni do pridobitve evropskih nepovratnih sredstev iz naslova prvega razpisa za povezovanje Evrope. Do nepovratnih sredstev so upravičeni projekti, ki so uvrščeni na seznam „projektov skupnega interesa“.

Večina podpore bo namenjeno plinskim projektom v baltski regiji ter srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi. Poleg izgradnje novih plinovodov bodo ti projekti obsegali tudi terminale za dobavo utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) v baltski regiji ter srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi. Sofinancirane bodo tudi inovativne tehnologije na področju električne energije.

Izmed 34 primerov dodeljenih nepovratnih sredstev jih je 16 s področja zemeljskega plina in 18 s področja električne energije, 28 jih je namenjenih študijam, kot je presoja vplivov na okolje ter 6 za projekte z gradbenimi deli.

Med izbranimi projekti sta tudi dva slovenska, ki sta bila predlagana s strani podjetij Elesa d.o.o. in Plinovodi d.o.o. Eles je uspešno pridobil sredstva za nadaljnje študije o visokonapetostni povezavi Slovenija-Italija, Plinovodi pa za nadaljnje študije za pripravo slovensko-madžarske plinske povezave.

Na podlagi pozitivnega mnenja omenjenega odbora predstavnikov držav članic bo v nadaljevanju Evropska komisija sprejela tudi uradno odločitev in z izbranimi podjetji sklenila sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev. Indikativni seznam vseh izbranih projektov je dostopen na spletni strani Evropske komisije.

Več informacij o obeh slovenskih projektih je na razpolago na spletnih straneh Elesa in Plinovodov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.