Poročilo o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov za leto 2014

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Zaključnemu računu Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2014 ter Poročilu o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2014, ki ga je sprejel Upravni odbor na svoji 1. redni seji, dne 23. 4. 2015.

Poslovno poročilo o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško obsega analizo in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja v skladu z določili Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ter pregled financiranja obveznosti v skladu z določili Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, in sicer:

  • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti sklada in prilivi iz naslova prispevka za razgradnjo,
  • realizacijo naložbene politike,
  • realizacijo finančnega načrta,
  • analizo uspešnosti poslovanja sklada.

Sklad je v letu 2014 posloval uspešno. Glede na konec leta 2013 se je v letu 2014 premoženje sklada povečalo za 9,9 % oziroma za 16,6 mio EUR.

V letu 2014 je sklad dosegel donosnost 8,64 % (Internal Rate of Return – IRR). Pri upravljanju s sredstvi vodi sklad konzervativno naložbeno politiko, ob upoštevanju načel varnosti, razpršenosti, donosnosti in likvidnosti. V samem rezultatu poslovanja sklada v letu 2014 se še vedno odraža kriza v slovenskem bančnem prostoru.

Pri poslovanju sklada ugotavljamo tudi odstopanja, ki se nanašajo na organizacijsko obliko sklada, transferje Agenciji za radioaktivne odpadke in prikaze v bilanci stanja. Ugotovljena odstopanja sklad rešuje v sodelovanju z ustanoviteljem na sistemski ravni.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.