Poročilo o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v letu 2015

Ministrstvo za infrastruktruro je objavilo letno “Poročilo o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v letu 2015”. Investicijska vlaganja v letu 2015 so bila namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti. V letu 2015 so bile izvedene naložbe v skupni višini 304,1 mio EUR, kar predstavlja 70 % planiranega po gospodarskih načrtih družb. Realizacija naložb je bila v letu 2015 za 40 % nižja kot v letu 2014.

Investicije so se izvajale na podlagi letnih naložbenih načrtov družb za leto 2015, ki so bili potrjeni na nadzornih organih družb kot sestavni del gospodarskih načrtov družb.

Za leto 2015 so bile v obravnavanih družbah načrtovane naložbe v skupni višini 434,8 mio EUR. Realizirane naložbe v letu 2015 so znašale 304,1 mio EUR, kar predstavlja 70 % planiranega po gospodarskih načrtih družb. Realizacija naložb je bila v letu 2015 za 40 % nižja kot v letu 2014.

V družbah skupine HSE so bile v letu 2015 realizirane naložbe v skupni višini 86 mio EUR, od tega so bile največje naložbe po družbah:

  • HSE d.o.o. – poslovni informacijski sistem v višini 0,4 mio EUR,
  • DEM d.o.o. – širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje v višini 1,4 mio EUR,
  • SENG d.o.o. – rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo v višini 0,5 mio EUR,
  • TEŠ d.o.o. – vlaganja v Blok 6 v višini 61,4 mio EUR,
  • PV d.d. – oprema za pripravska delovišča v višini 4,9 mio EUR.

V družbah skupine GEN energija so bile v letu 2015 realizirane naložbe v skupni višini 67,8 mio EUR, od tega so bile največje naložbe po družbah:

  • GEN energija d.o.o. – odkup zemljišč za razširitev proizvodnih zmogljivosti JEK v višini 1,9 mio EUR,
  • SEL d.o.o. – obnova male HE Goričane v višini 0,3 mio EUR,
  • TEB d.o.o. – izvedba 1. faze zamenjave plinskih blokov 1-3 v višini 0,5 mio EUR,
  • HESS d.o.o. – dela v okviru izgradnje HE Brežice v višini 33,5 mio EUR,
  • NEK d.o.o. – vlaganja v tehnološko nadgradnjo v višini 27,8 mio EUR.

V petih družbah za distribucijo električne energije so bile v letu 2015 realizirane naložbe v skupni višini 105,3 mio EUR. Od tega je bilo za nove naložbe namenjeno 59,7 mio EUR in za rekonstrukcije 45,6 mio EUR.

Sistemski operater električne energije ELES d.o.o. je v letu 2015 realiziral naložbe v višini 37,3 mio EUR. Od tega je bilo za nove naložbe namenjenih 26,0 mio EUR in za rekonstrukcije 11,3 mio EUR. Največja naložba je bila iz naslova implementacije 35. člena EZ-1 v zvezi z odkupom 110 kV omrežja v višini 11,7 mio EUR.

Distribucijski operater električne energije SODO d.o.o. je v letu 2015 realiziral naložbe v skupni višini 3,0 mio EUR. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih novim naložbam v kabliranje nizkonapetostnega omrežja v višini 1,6 mio EUR.

Operater trga z električno energijo Borzen d.o.o. je v letu 2015 realiziral naložbe v skupni višini 0,2 mio EUR, od tega največ v prenovo informacijskega sistema v višini 0,15 mio EUR.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi d.o.o. je v letu 2015 realiziral naložbe v skupni višini 4,4 mio EUR, od tega največ za druge naložbe v višini 2,4 mio EUR.

Podrobnejše informacije

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.