Petrol podpisal pogodbo za izvedbo energetske prenove javnih objektov MO Maribor

Mestna Občina Maribor je v ponedeljek, 29. oktobra 2018, v prostorih Mestne hiše Rotovž s partnerjem PETROL, d.d., Ljubljana, sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih objektov MOM, kar predstavlja eden izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva do sedaj na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah.
Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Projekt energetske prenove javnih objektov Mestne občine Maribor bo izveden po principu javno zasebnega partnerstva (JZP) v 15 letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Petrol se je v svoji viziji do leta 2022 zavezal trajnostnemu razvoju, zato so projekti energetske sanacije, ki potekajo v partnerstvih z občinami za družbo Petrol izjemnega pomena. V Petrolu se zavedajo, da bodo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije. Zato jih veseli, da bo Mestna občina Maribor v sodelovanju z družbo Petrol izboljšala energetsko učinkovitost na javnih objektih, in sicer v neto tlorisni površini 67.275 m2 in v skupni investicijski vrednosti: 10.539.293 EUR (brez DDV).

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je ob podpisu pogodbe poudaril, »da model javno – zasebnega partnerstva predstavlja pomemben dodaten vir pri reševanju komunalnih problemov v mestu. Pri pripravi tega javno-zasebnega partnerstva smo bili še posebej pozorni, ker ima Maribor slabe izkušnje s pomanjkljivo pripravljenimi podobnimi operacijami. Z vložkom 1,5 milijona evrov dosegamo učinek 10 milijonske investicije (brez DDV) in letni prihranek dobrega pol milijona evrov.«

mag. Rok Vodnik, član uprave Petrola je ob podpisu pogodbe poudaril: »Ponosni smo, da se je Mestna občina Maribor odločila in naredila novi veliki korak v smeri zelenega pametnega mesta in je prepoznala družbo Petrol kot primernega in zanesljivega partnerja na tem zahtevnem področju. S tem projektom Petrol nadaljuje strateško začrtane pomembne korake v državi na področju pametnih tehnologij in pametne infrastrukture v mestih ter postaja pomemben partner pri energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij. Projekt v Mariboru predstavlja za Petrol kompleksen proces zelene digitalne preobrazbe infrastrukture v mestih ter odlično referenco pri pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji.«

Energetska sanacija 24 objektov in ohranjanje 147 ha gozda
V Energetski obnovi MOM bo energetsko saniranih 24 objektov. Sanirani bojo vrtci, osnovne šole, športne dvorane in javne stavbe.

Projekt je zaradi obširnega nabora objektov razdeljen na dva sklopa. Sklop 1, ki zajema celovito energetsko sanacijo 14 objektov, obravnava tehnološke kakor tudi gradbene ukrepe za katere je možna pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini 40 % investicije. Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo tako izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic ter kotlovnic na ELKO, prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk ter prenova toplotnih postaj na DO, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Sklop 2, ki zajema prenovo 10 objektov, pa je naravnan predvsem na sanacijo tehnoloških sistemov stavbe: sistemi ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov za pripravo ledu in sistemi učinkovite razsvetljave.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 10.539.293 EUR (brez DDV). Večino investicije (88 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja 12 % celotne investicije.

Zasebni partner (družba PETROL d.d.) investira 5.280.186,14 EUR (50,1 %), 3.706.601,83 EUR (35,17 %) so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občine pa znaša  1.552.505,72 EUR (14,73 %). Vsi zneski so brez DDV.

Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 3.367.419 kWh oz. 555.804 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 1.325 ton CO2 letno, kar je enako ekvivalentu 147 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.