Oktobra 2016 bo potekal redni remont NEK

Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 28. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 17. maja 2015. Redni remont se bo začel 1. oktobra 2016 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajal predvidoma mesec dni.

Po temeljitih pripravah, sklenjenih pogodbah za dobavo materiala in storitev, dobavi materiala ter zaključenih usposabljanjih zaposlenih in zunanjih izvajalcev del se bo v NEK v soboto, 1. oktobra 2016, začel redni remont, ki bo trajal mesec dni. Dela bo poleg zaposlenih v NEK opravilo nad 1000 delavcev več kot 60 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja.

Med remontom bodo, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti.

Večji vzdrževalni posegi, izvedeni med remontom, bodo:

 • zamenjava 56 gorivnih elementov s svežimi,
 • zamenjava 15 kontrolnih palic z novimi,
 • vizualni pregled gorivnih elementov sredice 29. ciklusa in pregled tesnosti gorivnih srajčk vsega goriva iz 28. obratovalnega ciklusa,
 • pregled vseh kontrolnih palic z metodo vrtinčnih tokov,
 • pregled reaktorske posode,
 • pregled sekundarne strani uparjalnikov,
 • 10-letni test tesnosti zadrževalnega hrama,
 • remont glavnega električnega generatorja,
 • pregled regulacijskih ventilov turbine,
 • zamenjava izmenjevalnikov hladilnih enot zadrževalnega hrama,
 • zamenjava 4 razsmernikov (inverterjev) za pretvarjanje enosmernega toka v izmenični.

Uvedli bodo tudi več pomembnih posodobitev in nadgradenj, ki temeljijo na predpisih in industrijskih priporočilih ter mednarodnih obratovalnih izkušnjah. Glavne aktivnosti s tega področja bodo:

 • izvedba prve faze projekta pomožne komandne sobe,
 • zamenjava turbinske črpalke pomožne napajalne vode,
 • zamenjava bremenskega stikala generatorja,
 • posodobitev električnega napajanja grelnikov tlačnika,
 • zamenjava polnilnikov baterij,
 • posodobitev regulacije diesel generatorja št. 2,
 • izdelava priključnih mest za mobilne črpalke na cevovodih primarnega sistema za primer izgube vsega izmeničnega napajanja,
 • uvedbo potrebnih prilagoditev zaradi izgradnje HE Brežice.

Kakovost opravljenih remontnih del bo nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), ki bo redno spremljala vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.