Ocena tržne vrednosti elektrike iz podporne sheme

Borzen v vlogi Centra za podpore je po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunal ocenjeno »tržno vrednost« proizvedene elektrike v podporni shemi za leti 2013 in 2014.

Ocena izhaja iz urnega profila proizvodnje posamezne tehnologije. Ker center za podpore ne razpolaga z urnimi meritvami za vse enote, je v oceno zajet le del enot, kjer so podatki v celoti na razpolago za omenjeno obdobje.

Dejanska proizvedena količina v posamezni uri se zmnoži z urno ceno slovenske borze elektrike BSP.

Letna vsota se nato deli z vsoto proizvedene elektrike v obdobju. Tako dobimo ocenjene (tehtane) vrednosti v EUR/MWh, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Zaradi omejenega nabora enot so tehnologije, kjer je število enot majhno (npr. vetrne elektrarne, elektrarne na lesno biomase) izključene, pri bioplinskih elektrarnah pa se ocena nanaša tako na bioplin iz biomase, kot tudi na elektrarne na deponijski plin in plin iz čistilnih naprav. Vključene vsote moči v obdobju so bile: med 7 in 11 MW pri bioplinskih elektrarnah, med 5 in 8 MW pri malih hidroelektrarnah, med 4 in 5 MW pri SPTE na fosilna goriva ter med 71 in 80 MW pri sončnih elektrarnah.

Sorodna analiza za nemški trg je dostopna na povezavi: https://www.netztransparenz.de/de/Marktwerte.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.