Občina Kanal ob Soči je počrpala okrog 5 milijonov evrov evropskih sredstev

Izvajanje projektov v Občini Kanal ob Soči, sofinanciranih z evropskimi sredstvi

Naredimo kratek povzetek projektov, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi v preteklem programskem obdobju 2007-2013 v občini Kanal ob Soči. Investicijski projekti so v celoti zaključeni, medtem ko so čezmejni projekti večinoma v fazi zaključevanja. Skupna vrednost počrpanih evropskih sredstev znaša okrog 5 milijonov evrov.


ZAKLJUČENI PROJEKTI

S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila sofinancirana operacija Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska sanacija. Z dograditvijo je vrtec pridobil osrednji večnamenski prostor in prostore za dodatne dejavnosti, prostor za individualno delo, prostore za delovno osebje ter športno igralnico. S tem so omogočeni ustrezni pogoji za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti, izvedba skupnih družbenih dejavnosti otrok ter sodelovanja s starši. Z energetsko sanacijo so izboljšani bivalni pogoji v prostorih vrtca, znižala se bo poraba energije za ogrevanje, toplo vodo in razsvetljavo. Slavnostno odprtje vrtca je bilo 27.6.2014.

 

Z evropskimi sredstvi Kohezijskega sklada je sofinancirana Energetska sanacija vrtca Deskle. Z investicijo se je izvedla sanacija – toplotna izolacija vseh fasad, zamenjava stavbnega pohištva, pozidava parapetov, sanacija strehe, optimizacija ogrevalnih sistemov – vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja sistemov za centralno prezračevanje ter sanacija in optimizacija razsvetljave. S prenovljenim vrtcem se bo izboljšala kakovost učnega okolja za otroke, zagotovljeni bodo enakovredni vzgojno-izobraževalni pogoji, saj ti zaradi toplotnih izgub niso primerni, zmanjšala se bo poraba toplotne energije in s tem posledično tudi negativni vplivi na okolje. Dela so bila narejena v poletnih mesecih, tako da so 1. septembra 2014 »vrtičkarji« prestopili prag že obnovljenega vrtca. 

 

V Občini Kanal ob Soči je bila v letu 2013 z evropskimi sredstvi Kohezijskega sklada izvedena tudi delna prenova javne razsvetljave. Od 1018 neustreznih svetilk je bilo zamenjanih 591 najbolj potratnih. Predvsem neustrezne visokotlačne živosrebrne svetilke se je zamenjalo z natrijevimi in LED svetilkami. Rezultati šest mesečnega spremljanja porabe električne energije v letu 2014 kažejo nato, da je poraba na 60 prižigališčih, kjer so bile zamenjave opravljene, v povprečju nižja za 56 %. Prihranjena sredstva občina vlaga v nadaljevanje prenove saj želi doseči cilj, da bi do konca leta 2016 tako kot določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja imela v celoti prenovljeno javno razsvetljavo.

 

Z Evropskimi sredstvi sklada za regionalni razvoj so se sofinancirale tudi investicije v komunalno infrastrukturo in sicer je bila zgrajena Kanalizacija in čistilna naprava Deskle, Vodovod Lokovec-Kal nad Kanalom ter Vodovod, kanalizacijo in 2 ČN Kanalski Vrh.

 

Iz Ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi se je izvedla rekonstrukcija in adaptacija zgradbe Krajevne skupnosti v Ročinju – Dom Valentina Staniča v Ročinju, z investicijo v Večnamenski prostor Kanal se je preuredilo staro telovadnico OŠ Kanal v večnamenski prostor, s čimer se je zagotovilo primeren prostor za dejavnosti v kraju, pa tudi v okviru šole, kjer potekajo različne aktivnosti in prireditve, ki jih izvajajo društva, posamezniki, šola in druge organizacije za potrebe domačinov in prebivalcev v širši okolici. Z Obnovo večnamenskega objekta v KS Avče pa se je tako Krajevni skupnosti kot vsem krajanom zagotovilo varen in prijeten prostor za nemoteno delovanje, sklicevanje sej in druženje. Z novimi prostori so se zagotovili tudi dobri delovni pogoji za prostovoljno gasilsko društvo Avče, ki so sedaj primerljivi s pogoji večjih gasilskih društev v soseščini.

To pa še ni vse. Občina ima v izvajanju še številne druge projekte, med drugim: Projekt Vodovod in kanalizacija Avče, projekt ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom, projekt RURAL – Čezmejni razvoj turizma na podeželju in skupna promocija kakovostnih tipičnih izdelkov občin Prepotto in Kanal ob Soči, projekt CroCTaL – Krajina in čezmejne kolesarske poti, projekt BIMOBIS- Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo, projekt POT MIRU – Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana in Projekt NET-Age : Spodbujanje regionalnega socialnega razvoja s poudarkom na pospeševanju mrežnega povezovanja deležnikov s področja institucionalnega varstva in prostovoljnega dela za povečanje inovativnosti pri izvajanju socialno-zdravstvenih storitev za starajoče ljudi.

vir: MojaObčina avtor: Andreja Nanut

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.