Ob evropskem tednu trajnostnega razvoja so v ospredju cilji trajnostnega razvoja

Ob evropskem tednu trajnostnega razvoja (od 30. maja do 5. junija 2018) in ob evropskem tednu trajnostne energije (od 4. do 8. junija 2018) so na SURS-u predstavili nekaj izbranih kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja in podatkov o energiji iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Evropski teden trajnostnega razvoja zaznamujemo letos že četrto leto zapored. Tudi tokrat je v ospredju podpora projektom, dejavnostim in dogodkom, ki spodbujajo trajnostni razvoj in ozaveščajo prebivalstvo o ciljih trajnostnega razvoja, ki izhajajo iz Agende 2030 za trajnostni razvoj. Ta je bila soglasno sprejeta na vrhu Organizacije združenih narodov (OZN) o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015. Omenjena agenda na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030.   

SURS je decembra 2017 pripravil spletno stran, na kateri prikazuje kazalnike trajnostnega razvoja, z namenom, da bi javnost obveščal o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in jo obenem tudi ozaveščal o pomembnosti takega razvoja. S spremljanjem podatkov in trendov tako lahko sledimo, v kolikšni meri smo se doslej približali tem ciljem. Dosežene vrednosti kazalnikov posameznih držav je mogoče primerjati prek spletne strani Eurostata. Nekaj izbranih kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo prikazujemo v nadaljevanju.


Cilj 1: 18,4 % je v 2016 znašala stopnja tveganja socialne izključenosti. 
Cilj 2: 9,1 % je v 2016 znašal delež kmetijskih zemljišč z ekološko pridelavo. 
Cilj 3: 84 let življenja lahko pričakujejo v 2016 rojene ženske, 78 pa v istem letu rojeni moški.
Cilj 4: 92 % otrok je bilo v 2017 vključenih v predšolsko izobraževanje. 
Cilj 5: 8,1 % je v 2015 znašala plačna vrzel med spoloma.
Cilj 6: 1,1 % prebivalcev med tistimi, ki so v 2016 živeli pod pragom tveganja revščine, v svojem gospodinjstvu 
           ni imelo osnovne sanitarne opreme.
Cilj 7: 6.465 kWh/prebivalca je v letu 2016 znašala končna poraba energije v gospodinjstvih.
Cilj 8: 67-odstotna je bila v 2016 stopnja delovne aktivnosti med ženskami, 73-odstotna pa med moškimi. 
Cilj 9: 135 patentov je bilo v 2014 prijavljenih na Evropski patentni urad. 
Cilj 10: 17.372 standardov kupne moči (SKM) na prebivalca je v 2016 znašal prilagojeni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev. 
Cilj 11: 58 % je v 2016 znašala stopnja recikliranja komunalnih odpadkov.
Cilj 12: 1,35 EUR/kg je v 2015 znašala snovna produktivnost. 
Cilj 13: 85,5 je v 2015 znašal indeks emisijske intenzivnosti pri porabi energije (izhodiščno leto: 2000). 
Cilj 14: 152 ton je v 2016 znašal morski gospodarski ulov rib in morskih organizmov. 
Cilj 15: 62,5 je v 2016 znašal indeks ptic kmetijske krajine za travniške vrste (izhodiščno leto: 2008). 
Cilj 16: 0,5 % BDP so v 2016 znašali skupni izdatki sektorja država za sodišča. 
Cilj 17: 78,5 % BDP je v 2016 znašal bruto dolg sektorja država.

Evropski teden trajnostnega razvoja se deloma prekriva z evropskim tednom trajnostne energije, ki bo potekal od 4. do 8. junija 2018. Vodilna misel številnih dogodkov na evropski ravni v tem tednu bo: Prevzemimo vodilno vlogo pri prehodu na čisto energijo. V spodnji infografiki prikazujemo nekaj podatkov o oskrbi z energijo v Sloveniji s poudarkom na obnovljivih virih energije, saj so pri prehodu na čisto energijo ti viri energije najpomembnejši. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.