Javna obravnava Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini. Uredba določa tudi načine izvajanja vzdrževalnih del na področju energetike, ureja inšpekcijsko nadzorstvo in določa sankcije za prekrške.

Na podlagi 463. člena Energetskega zakona (EZ-1) z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih služb na področju energetike vlada z uredbo določi vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, ter način njihovega izvajanja, skladno z zakonom, ki ureja področje graditve objektov.

Ohranjen je večji del veljavne Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. l. RS, št. 125/04, 71/09 in 17/14 – EZ-1).

Predlog nove uredbe prinaša spremembe pri navedbi del, ki so bila v veljavni uredbi napisana taksativno, v predlogu nove uredbe pa so ločena po napravah, objektih in omrežjih. Bistvena sprememba je v tem, da predlog uredbe dopušča kabliranje na objektih, napravah in omrežjih za prenos in distribucijo električne energije oz. polaganje cevovodov na objektih, napravah in omrežjih na prenos in distribucijo plinov in toplote tudi na trasah, kjer omrežja še ni bilo, kakor tudi na obstoječih trasah (zamenjava zračnih elektroenergetskih vodov z zemeljskimi kabli).

Pri pogojih izvajanja vzdrževalnih del je v predlogu nove uredbe dodan pogoj, da je potrebno izkazati pravico graditi, kar se nanaša na dela, ki bi jih bilo mogoče šteti kot gradbena dela. V ostalih določilih se predlagana nova uredba bistveno ne spreminja glede na veljavno uredbo.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 11. 2016.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.