Javna obravnava Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

0

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. S predlagano uredbo se skladno s pojasnili Evropske komisije spreminja način določitve bruto dodane vrednosti za ugotovljanje elektro-intenzivnosti podjetij, obrazec za izračun elektro-intenzivnosti in obrazec za prijavo prevzemno predajnih mest za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka.
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l.  RS, št. 46/15) predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Predstavlja podlago za izvajanje podporne sheme za elektriko iz proizvodnih naprav OVE in SPTE, s katero je Evropska komisija dovolila zagotavljanje državne pomoči proizvajalcem električne energije. 

Med postopkom priglasitve sprememb podporne sheme je Republika Slovenija Evropski komisiji sporočila, da bo na podlagi “Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020” uredba dopolnjena z dodano še drugo možnostjo za določanje bruto dodane vrednosti, ki jo morajo izračunati podjetja za ugotovitev svoje elektro intenzivnosti kot pogoj za olajšavo v obliki znižanega prispevka OVE in SPTE.

Skadno s smernicami se spreminja tudi način izračuna stroškov podjetij za porabo električne energije in predpostavljena cena električne energije za izpolnjevanje vloge za oprostitev plačila dela prispevka OVE in SPTE.

V Republiki Sloveniji je s 1. januarjem 2017 uvedeno obračunavanje oskrbe z zemeljskim plinom v enoti kWh. Dobavitelj zemeljskega plina bo moral obračunavati na podlagi enakih obračunskih enot tudi prispevek, zato se iz uredbe brišejo enote Sm3.

S spremembo uredbe se popravljajo še obrazci v Prilogi 3, da se odpravijo nejasnosti, ki so se ugotovile pri dosedanji uporabi obrazcev in izračunavanju elektro-intenzivnosti, ki je eden od pogojev za olajšavo podjetjem v obliki znižanega plačila prispevka OVE in SPTE.

Zainteresirna javnost lahko pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 30. 10. 2017.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vpiši ime
Prosim vpiši svoj komentar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.