Javna obravnava Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. S predlagano uredbo se skladno s pojasnili Evropske komisije spreminja način določitve bruto dodane vrednosti za ugotovljanje elektro-intenzivnosti podjetij, obrazec za izračun elektro-intenzivnosti in obrazec za prijavo prevzemno predajnih mest za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka.
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l.  RS, št. 46/15) predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Predstavlja podlago za izvajanje podporne sheme za elektriko iz proizvodnih naprav OVE in SPTE, s katero je Evropska komisija dovolila zagotavljanje državne pomoči proizvajalcem električne energije. 

Med postopkom priglasitve sprememb podporne sheme je Republika Slovenija Evropski komisiji sporočila, da bo na podlagi “Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020” uredba dopolnjena z dodano še drugo možnostjo za določanje bruto dodane vrednosti, ki jo morajo izračunati podjetja za ugotovitev svoje elektro intenzivnosti kot pogoj za olajšavo v obliki znižanega prispevka OVE in SPTE.

Skadno s smernicami se spreminja tudi način izračuna stroškov podjetij za porabo električne energije in predpostavljena cena električne energije za izpolnjevanje vloge za oprostitev plačila dela prispevka OVE in SPTE.

V Republiki Sloveniji je s 1. januarjem 2017 uvedeno obračunavanje oskrbe z zemeljskim plinom v enoti kWh. Dobavitelj zemeljskega plina bo moral obračunavati na podlagi enakih obračunskih enot tudi prispevek, zato se iz uredbe brišejo enote Sm3.

S spremembo uredbe se popravljajo še obrazci v Prilogi 3, da se odpravijo nejasnosti, ki so se ugotovile pri dosedanji uporabi obrazcev in izračunavanju elektro-intenzivnosti, ki je eden od pogojev za olajšavo podjetjem v obliki znižanega plačila prispevka OVE in SPTE.

Zainteresirna javnost lahko pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 30. 10. 2017.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.