Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34

V zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, je Ministrstvo za okolje in prostor RS posredovalo usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času trajanja javne razgrnitve (med 1. septembrom 2014 in 30. septembrom 2014) ter mnenj občin.

V času javne razgrnitve in na javni obravnavi so bile podane pripombe in predlogi na osnutek državnega prostorskega načrta. Na poročilo o vplivih na okolje in osnutek okoljevarstvenega soglasja ni bilo pripomb. Pripombe so podale občine in zainteresirana javnost. V skladu z ZUPUDPP so bila pridobljena tudi mnenja občin. Pripombe in predlogi so bili podani v pisni obliki po pošti, po elektronski pošti ter ustno na javnih obravnavah. Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z izdelovalcem DPN, pobudnikom, investitorjem in izdelovalci strokovnih podlag temeljito preučilo vse prispele pripombe in predloge ter do njih zavzelo stališče.

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov se bodo strokovne podlage, kot je navedeno v priloženih stališčih, smiselno dopolnile, in sicer na način, da bodo sprejete pripombe upoštevane pri izdelavi predloga DPN.

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve so objavljena v priponki oz. na spletni strani ministrstva.  Stališča, ki se nanašajo na območje občine Šempeter-Vrtojba najdete na straneh od 16 do 25.

Vir: MojaObcina

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.