Bohinjska Bistrica: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Zagotovitev trajnostne in okolju prijazne oskrbe z energijo je eno od temeljnih vodil upravljanja z energetskimi viri. Naravna lega občine Bohinj ima zaradi gozdno bogatega območja zelo dobro izhodišče za sonaravno izkoriščanje tovrstnih energetskih virov. Ob tem je zelo pomembno pravilno načrtovanje trajnostnega razvoja in povezovanje različnih dejavnikov v skupno korist.

Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja je bila omogočena leta 2014 s podelitvijo koncesije družbi Petrol za dobo 20 let. Vir ogrevanja oziroma toplote zagotavlja družba LIP Bohinj, d. o. o., ki ima v sklopu svojih proizvodnih virov predvidene zadostne kapacitete za napajanje celotnega naselja Bohinjska Bistrica.

 

Na daljinsko ogrevanje je v prvi fazi predviden priklop javnih stavb; Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, vrtca, zdravstvenega doma, stavbe občine, Kulturnega doma Joža Ažmana, društvenega doma in gasilskega doma. Interes za priklop obstaja tudi pri večstanovanjskih stavbah ter nekaterih turističnih objektih. Možni bodo še priklopi drugih stavb, ki se nahajajo ob trasi toplovoda.

Prednosti DOLB

Bistvena prednost priklopa na sistem daljinskega ogrevanja je nižja cena toplote, ki je sicer sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela toplote. Stroške za vzdrževanje ogrevalnega vira za posamezno odjemno mesto (toplovod, vgradnja toplotne postaje in števca) prevzema koncesionar in jih zaračunava prek fiksnega dela. Ti stroški so znani vnaprej. Na variabilni del cene toplote izhodiščno vpliva vhodni energent (lesna biomasa) oz. cena dobavljene toplote s strani družbe LIP Bohinj. Zelo majhen vpliv na ceno ima tudi poraba električne energije za distribucijo toplote po omrežju.

 

V primeru večstanovanjskih stavb je prednosti še več, saj je predviden priklop v posamezni stavbi in ne v kotlovnici, s čimer se iz obratovanja izloči dosedanji precej dotrajan toplovod iz kotlovnic do objektov ter tudi sama kotlovnica. Stroški vzdrževanja ogrevalnih naprav na primarni strani torej odpadejo, rezervni skladi se lahko namenijo za druge stroške, npr. gradbene obnove objektov.

 

Zanesljivost in varnost oskrbe s toploto sta zelo visoki, saj vse rizike morebitnih okvar nosi koncesionar.

Cena toplote

Cena toplote je določena s koncesijsko pogodbo za celotno naselje Bohinjska Bistrica. Navajamo jo v spodnji tabeli.

 

                                                  vrednost brez DDV       vrednost z DDV       enota

fiksni del cene toplote                   46,827                         57,127                  €/kW priklj. moči

variabilni del cene toplote              48,718                          59,436                 €/MWh

povprečna cena toplote                 84,01                          102,49                   €/MWh


Spreminjanje cene toplote je zakonsko regulirano. Obstoječe cene toplote se ob upoštevanju energenta kurilno olje ter najmanj 10 let stare ogrevalne naprave gibljejo med 110 in 130 €/MWh, kar pomeni, da priklop na daljinsko ogrevanje pomeni precejšnji prihranek.

 

Tehnične značilnosti projekta

Izgradnja toplovoda bo potekala od prevzemnega mesta na industrijskem področju LIP Bohinj, ob glavni cesti do centra naselja Bohinjska Bistrica ter po zahodni strani naselja mimo vrtca do osnovne šole – v skupni dolžini približno 2,5 km. Skupno je predvidena priključitev 30 večjih objektov ob glavni trasi in priključkov z letnim odjemom toplote v višini do 4.500 MWh.

Predvidene nadaljnje aktivnosti

Za ugotovitev interesa potencialnih novih odjemalcev bo v kratkem izvedena anketa. Z izpolnitvijo osnovnih tehničnih podatkov bo možno tudi izračunati kolikšne prihranke prinaša nov način ogrevanja.

Za vse zainteresirane bo organizirana predstavitev projekta, kjer vam bomo odgovorili na vsa dodatna vprašanja. O času in kraju predstavitve boste naknadno obveščeni po sredstvih javnega obveščanja.

vir: MojaObcina

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.