Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2014

Direktorat za energijo na MzI je objavil letno poročilo “Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2014”, v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2013 in 2014. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2014 znašala 152,62 EUR/MWh in je bila za 4,3 % nižja kot konec leta 2013, medtem ko je bil povprečni odjemalec na enotarifnem merjenju obremenjen z 177,42 EUR na MWh porabljene električne energije, kar je 3,4 % manj kot konec leta 2013.

Skupna fakturirana poraba električne energije vseh gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji je v letu 2014 znašala 3.117 GWh, kar je za 3 % manj kot leta 2013.

Slovenski gospodinjski odjemalec je leta 2014 v povprečju porabil 3737 kWh električne energije oziroma v povprečju 10,2 kWh na dan.

V poročilu lahko bralci preko prikaznih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo standardne ponudbe dobaviteljev, s katerim je bilo v letu 2014 oskrbovanih 67 % vseh merilnih mest gospodinjskega odjema, ki so na letnem nivoju porabili skupaj 72 % vse električne energije v segmentu gospodinjskega odjema. Prikazana je tudi utežena struktura cene električne energije na nacionalnem nivoju ter mesečni in letni prihranek pri zamenjavi dobavitelja.

V januarju 2014 je nacionalni regulator trga spremenil tarifne postavke za omrežnino, kar je pomenilo 0,7 % znižanje cene za uporabo omrežja (CUO) za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca na enotarifnem merjenju in 0,6 % znižanje CUO za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca na dvotarifnem merjenju glede na leto 2013.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) se v letu 2014 ni spreminjal in je ostal na ravni iz  septembra 2013. Prispevek za energetsko učinkovitost (prispevek URE) je v letu 2014 prav tako ostal nespremenjen oz. na nivoju iz leta 2010.

V letu 2014 so bile spremenjene cene dobave energije s strani nekaterih dobaviteljev. Tarifne postavke za dobavo električne energije so znižali Energija Plus, Elektro Energija, Elektro Gorenjska Prodaja, E3 in Elektro Celje Energija. Cene dobave energije so se znižale v rangu od 1 % do 11 % za odjemalce na enotarifnem merjenju in v rangu 1 % do 15 % za odjemalce na dvotarifnem merjenju. Dobavitelji GEN-I, Petrol in Petrol Energetika v letu 2014 niso spreminjali tarifnih postavk cen dobave energije standardne oskrbe, saj so te ostale na ravni iz konca leta 2013. V letu 2014 se je na trgu gospodinjskega odjema pojavil nov dobavitelj električne energije  – družba Elektro Prodaja E.U..

Rezultati analize cen električne energije kažejo, da sta bila konec leta 2014 na segmentu vseh stopenj odjema na dvotarifnem merjenju najcenejša dobavitelja GEN-I in Elektro Prodaja E.U., na segmentu vseh stopenj odjema na enotarifnem merjenju pa je bil konec leta 2014 najcenejši dobavitelj Elektro Prodaja E.U. Slednji v letu 2014 sicer ni dosegel niti 1 % tržni delež prodane električne energije na trgu gospodinjskega odjema.

Za povprečnega odjemalca na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je bil pri ceni dobave energije (vključno z nadomestilom dobavitelja) najugodnejši dobavitelj cenejši do 16,8 %, v končnem mesečnem znesku računa pa cenejši do 7,7 % od ostalih dobaviteljev.

Najdražji dobavitelj za manjše porabnike na I. stopnji enotarifnega merjenja je bil konec leta 2014 dobavitelj E3,  na I. stopnji dvotarifnega merjenja pa dobavitelj Elektro Gorenjska Prodaja.

Povprečni slovenski porabnik na najbolj zastopanem segmentu odjema (II. stopnja dvotarifno merjenje), na III. stopnji dvotarifnega merjenja, na IV. stopnji dvotarifnega merjenja ter povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je konec leta 2014 plačeval najvišji znesek mesečnega računa za elektriko pri dobavitelju Elektro Gorenjska Prodaja.

Najdražji dobavitelj za povprečnega odjemalca na II., III. in IV. stopnji enotarifnega merjenja ter za povprečnega odjemalca na enotarifnem merjenju (AVER SLO – ET) je bil konec leta 2014 dobavitelj E3.

Oba elementa, katerih določanje cen se določa prosto na trgu in je v pristojnosti dobaviteljev (cena za dobavo energije in stroški nadomestila dobavitelja) sta na nacionalnem nivoju v letu 2014 skupaj predstavljala 42,7 % neto cene računa za električno energijo.

V letu 2014 je dobavitelja zamenjalo 23.430 gospodinjskih odjemalcev s skupno porabo 105.515 MWh električne energije. Zamenjav dobavitelja je bilo v letu 2014 za 27 % manj kot leta 2013. Povprečni slovenski odjemalec na enotarifnem merjenju (AVER SLO – ET) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2014 mesečno prihranil do 3,21 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal do 37,79 EUR. Povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2014 mesečno prihranil do 4,29 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal največ 50,54 EUR.

Celotno poročilo za leto 2014

Arhiv poročil za obdobje 2008-2014

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.