XLAB – tehnologija za odprt, integriran in prilagodljiv energetski trg

Obnovljivi viri energije postajajo vedno pomembnejši na svetovni ravni pridobivanja energije. Vključevanje obnovljivih virov predstavlja, zaradi značilnih nihanj v razpoložljivosti, tudi nove izzive tako dobaviteljem kot odjemalcem. Poglavitni izziv za dobavitelje električne energije predstavlja ustrezno koordiniranje razpršenih virov energije in čezmejno izravnavanje trgov, medtem ko odjemalci iščejo načine, kako se odzvati na razširitve energetskega trga. Tega problema se zavedajo tudi pri projektu FINESCE, kjer razvijajo rešitve in stremijo k izboljšavam za večjo operabilnost elektroenergetskega sistema, ki bodo omogočale uravnavanje nihanj proizvodnih zmogljivosti iz različnih obnovljivih virov. Podjetje XLAB prispeva k projektu z razvojem vizualizacijskega orodja za celovit pregled nad podatki o virih energije.

Zna se zgoditi, da se bodo do leta 2018 že vsa večja mesta napajala le s sončno energijo. Imajo pa obnovljivi viri energije eno veliko pomanjkljivost – nihanje v razpoložljivosti in porazdeljena proizvodnja. Sončne in vetrne elektrarne so postavljene v okolje, ki zagotavlja najvišjo možno količino proizvedene energije. Ta lokacija pa je običajno precej oddaljena od obstoječih prenosnih zmogljivosti in končnih uporabnikov. Nihanja v razpoložljivosti skupaj z geografskimi neravnovesji zahtevajo stalno spremljanje in uravnavanje. Potreba je torej infrastruktura, ki bo na dolgi rok omogočila znižanje stroškov in ob tem ugodno vplivala na okolje. V podjetju XLAB za ta namen deluje projektna skupina, ki razvija informacijske rešitve za upravljanje in spremljanje razpršenih virov energije in optimizacijo energetske učinkovitosti.

Čista tehnologija

Projekt Finesce (Future INtErnet Smart Utility ServiCEs) je del programa FI-PPP, ki ga podpira Evropska Unija v okviru FP7. Cilj je prispevati k razvoju infrastrukture in pametnih aplikacij, namenjenih vključevanju obnovljivih virov in zagotavljanju električne mobilnosti.

Projekt Finesce je pravzaprav velik konzorcij podjetij in strokovnjakov, ki razvija tehnologijo kako izboljšati izkoriščanje obnovljivih virov energije. Temu konzorciju se je pridružilo tudi podjetje XLAB kot nov polnopravni član. Namen podjetja je deliti svoje znanje, izkušnje in ideje ter jih uporabiti na platformi, ki jo gradi FINESCE, in tako povečali njeno uporabnost in potencialni domet na trgu.

Tehnologija, ki jo razvija XLAB, bo nudila celovit pregled nad podatki o virih energije, vklučevala bo podatke o vremenu, temperaturi in druge podatke v realnem času ali na podlagi preteklih merjenj. Geografsko informacijski sistem GAEA+ bo prikazoval sloje z informacijami o malih elektrarnah, ki so del razpršene proizvodnje, služil kot podlaga za topološki prikaz povezav v distribucijskem omrežju, ter o porabnikih npr. v pametnem naselju. Tehnologija bo nameščena na testnih lokacijah Aachen (Smart Plant), Horsens (Smart Village) in Malmö (Smart Buildings).

In čista proizvodnja

Največja konkurenčna prednost na področju obnovljive energije v prihodnosti bo prav zmanjševanje stroškov pridobivanja energije. Kot odgovor na potrebe po optimizaciji je bil v okviru projekta SPEU (razvoj e-storitev 2012-2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in sport, RS) razvit spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti. Namenjen je sektorju industrijskih in poslovnih uporabnikov ponuditi program za spremljanje učinkovite rabe različnih energentov. V tej spletni aplikaciji je moč slediti meritvam porabe električne energije, ki se hranijo v podatkovni bazi računalniškega oblaka. Program omogoča vizualizacijo stroškov, proženje alarmov in izračun ter vizualizacijo posebnih indikatorjev porabe energentov.

Aplikacija omogoča tudi primerjalno vrednotenje indikatorjev (benchmarking), preko samostojnega analitičnega modula pa napoved porabe energije. Tako podpira vrednotenje ukrepov in investicij na področju povečanja energetske učinkovitosti, sprejemanje nadaljnjih odločitev, kar vodi k zmanjšanju stroškov in konkurenčnejšemu nastopu na trgu.

Storitveni portal za spremljanje energetske učinkovitosti je pripeljan do faze pilotnega obratovanja v predkonkurenčnem okolju, v katerega so vključeni vsi partnerji konzorcija INEA, DOMEL in XLAB.

Za dodatne informacije o projektu SPEU obiščite spletno stran podjetja xlab.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.