Slavnostno odprtje DV 2×400 kV Beričevo-Krško je potekalo v znamenju 90-letnice prenosnih elektroenergetskih poti

V sredo, 21. maja 2014, je družba ELES v Razdelilni transformatorski postaji Beričevo slavnostno odprla 80 km dolg daljnovod (DV) 2×400 kV Beričevo-Krško. Z izgradnjo daljnovoda je tako sklenjena 400 kV zanka v Sloveniji. Daljnovod obenem predstavlja najkrajšo in najoptimalnejšo prenosno pot električne energije iz Posavja v osrednjo Slovenijo. Izgradnja daljnovoda predstavlja največjo investicijo družbe v njeni zgodovini v višini 63,5 milijonov evrov, projekt pa je sofinanciran tudi iz sredstev TEN-E Evropske komisije. Na slavnostnem odprtju so v družbi prav tako počastili 90-letnico prenosnih elektroenergetskih poti v Sloveniji.

Do odprtja DV 2×400 kV Beričevo-Krško je preteklo več kot desetletje. Pred natanko 16 leti so na pristojnem ministrstvu pričeli z umeščanjem daljnovoda v prostor. Osem let kasneje je bila sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu. Nato so v družbi ELES takoj pričeli s sklepanjem služnostnih pogodb z lastniki ter na koncu tudi pridobili gradbeno dovoljenje. Z gradnjo daljnovoda so pričeli jeseni 2011 ter jo zaključili lansko jesen, novembra lani pa so daljnovod vklopili v elektroenergetski sistem Republike Slovenije. Z dokončanjem daljnovoda 2×400 kV Krško-Beričevo je Slovenija sklenila dolgo pričakovano 400 kV zanko.

Daljnovod je izrednega pomena za celotno Slovenijo, saj predstavlja najkrajšo in najoptimalnejšo prenosno pot električne energije iz Posavja, kjer je proizvodnja električne energije največja, v osrednjo Slovenijo, kjer je največja poraba. Obenem prinaša izjemno zanesljivost oskrbe osrednje, južne, JV in JZ Slovenije in Gorenjske. »Ravno zaradi novega DV 2×400 kV Beričevo-Krško je bila preskrba osrednje Slovenije v času februarske ujme in še sedaj v času sanacije relativno zanesljiva. Brez njega bi bila sicer osrednja Slovenija in Gorenjska brez električne energije. V družbi  ELES smo takoj po ujmi aktivno pristopili k sanaciji slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja. Popolno sanacijo treh daljnovodov lahko pričakujemo že do srede junija, prejšnji teden pa smo uspešno v elektroenergetski sistem RS vklopili 400 kV DV Beričevo-Podlog,« je izpostavil Aleksander Mervar, direktor družbe ELES.

DV 2×400 kV Krško-Beričevo je največja investicija v zgodovin družbe ELES. Naložba je znašala 63,5 milijonov evrov, pri čemer so v družbi pridobili tudi sredstva EU. Predsednica vlade Alenka Bratušek je v slavnostnem govoru izpostavila: »Daljnovod bo dolgoročno prinašal veliko koristi tudi slovenskemu gospodarstvu. Električna energija bo lahko cenejša, saj bodo zaradi visoke izkoriščenosti prenosnega sistema izgube manjše. Daljnovod bo dolgoročno imel tudi neposredne pozitivne učinke za vse porabnike, saj zagotavlja večjo prožnost slovenskega elektroenergetskega sistema in višjo zanesljivost preskrbe.«

V Elesu se zavedajo, da z delovanjem posegajo v naš skupni prostor. Zato so tudi pri projektu gradnje DV Krško-Beričevo sledili načelom o odgovornem delovanju. Vzpostavili so vezi partnerstva in zaupanja z vsemi deležniki – predvsem s številnimi različnimi lokalnimi skupnostmi. V družbi ELES ocenjujejo, da sodelovanje z lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi ob trasi daljnovoda predstavlja zgled dobrega konstruktivnega sodelovanja. Sama trasa daljnovoda se tako izogiba naseljenim delom in območjem kulture dediščine ter v okolje posega v čim manjši možni meri. »Veseli me, da znanje, ki prihaja s Fakultete za elektrotehniko, in elektroenergetsko gospodarstvo tako dobro sodelujeta z roko in roki. Prav znanje je tisto, ki že 90 let poganja razvoj prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije,« je v govoru izpostavil dr. prof. Igor Papič, dekan Fakultete za elektrotehniko.

Letošnjega leta si v Elesu ne bodo zapomnili zgolj po predaji DV 2×400 kV Krško-Beričevo v uporabo. Letos mineva 90 let, odkar so pionirji elektroprenosa pri nas postavili prvi daljnovod. Leta 1924 je bil namreč zgrajen 77 kilometrov dolg 80 kV daljnovod od hidroelektrarne Fala do razdelilne transformatorske postaje Laško in 35 kV daljnovod od razdelilne transformatorske postaje Laško do termoelektrarne Trbovlje. »V Elesu danes nadaljujemo poslanstvo pionirjev slovenskega elektroprenosa. Zavedamo se, da so pred 90 leti z rokami, znojem in žulji postavili trdne temelje za naše sedanje delo. Iz preteklosti črpamo znanje in izkušnje, ki smo jih uporabili tudi pri gradnji daljnovoda Beričevo-Krško. Pri projektiranju daljnovoda je prišlo do sinergije znanja in izkušenj starejših strokovnjakov, ki so sodelovali že pri gradnji slovenskega dela zanke 400 kV omrežja, ter zagona, elana in novih idej, ki jih prinašajo mlajši sodelavci,« je zaključil Aleksander Mervar, direktor družbe ELES. Prihodnost pa je v slavnostnem govoru strnil takole: »Glavnina investicijskih naporov v prihodnjih treh letih bo usmerjena v implementacijo novega Energetskega zakona na področju prevzema 110 kV omrežja. Za družbo ELES bo to izjemen napor, saj gre za 20-odstotno povečanje prenosnega omrežja, ki je trenutno v naši lasti. Pomeni organizacijske spremembe, novo zaposlovanje ter znatna finančna sredstva«.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.