Podpisana pogodba za energetsko sanacijo Osnovne šole Vinica

Občina Črnomelj se je z investicijo “Energetska sanacija Osnovne šole Vinica” prijavila na javni razpis “Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti” v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvoje prioritete “Trajnostna raba energije” 1. prednostne usmeritve “Energetska sanacija javnih stavb”, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 z dne 01.02.2013.

Občina Črnomelj je bila uspešna s prijavljeno operacijo tako, da se bo energetska sanacija na Osnovni šoli Vinca izvedla v letu 2014. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 85% upravičenih stroškov brez DDV-ja, za kar je bila septembra 2013 tudi podpisana pogodba in kasneje še Aneks k pogodbi z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

Dela se bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektivni biro Arha d.o.o., Ul. na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj. Za Energetsko sanacijo Osnovne šole Vinica je Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP) izdelalo podjetje ESPRI, d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto.

Operacija “Energetska sanacija Osnovne šole Vinica” tako zajema:

 • zamenjavo strešne kritine na šoli in telovadnici,
 • toplotno ureditev tal podstrešja na osnovni šoli ter
 • izvedbo toplotnega ovoja stavbe, ki vključuje:
  • toplotno izolacijo zunanje lupine,
  • zamenjavo vseh dotrajanih oken,
  • ureditev okenskih polic,
  • zamenjavo zunanjih vhodnih vrat.

Občina Črnomelj je izpeljala javno naročilo po odprtem postopku za oddajo del – izvedba Energetske sanacije Osnovne šole Vinica in v skladu z Zakonom o javnem naročanju, oddala izvedbo sanacijskih del za operacijo “Energetska sanacija Osnovne šole Vinica” podjetju NGD gradbeni inženiring, d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, kot najcenejšemu ponudniku, katerega ponudbena vrednost znaša: 365.184,79 EUR.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.