Petrol zgradil nov sistem daljinskega ogrevanje na lesno biomaso v Ivančni Gorici

Natančno eno leto po podpisu koncesijske pogodbe o izgradnji daljinskega ogrevanja na lesno biomaso sta družba Petrol in občina Ivančna Gorica, 25. septembra 2013, slovesno odprla kotlovnico, ki bo z obratovanjem pričela že v prihajajoči kurilni sezoni. Družba Petrol bo koncesijo upravljala 15 let. Stroški ogrevanja se bodo znižali za okoli 20 odstotkov.

Z današnjim dogodkom sta župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in član uprave družbe Petrol mag. Rok Vodnik slovesno odprla sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Ivančni Gorici, ki vključuje kotlovnico in toplovodni sistem v dolžini 350m. V prihajajoči ogrevalni sezoni bodo na sistem daljinskega ogrevanja priključeni vzgojno-varstveni objekti v občini Ivančna Gorica: Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica in Srednja šola Josipa Jurčiča. Petrol bo sistem daljinskega ogrevanja upravljal in vzdrževali, ga razvijal ter po potrebi širil in nanj priključeval nove zainteresirane uporabnike.

V povsem novem objektu kotlovnice sta dva kotla na lesno biomaso s skupno nazivno močjo 800 kW. Skupna neto ogrevalna površina petih uporabnikov znaša 14.200 m2. Skupna priključna moč porabnikov znaša 1.270 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso naj bi znašal okoli 1.500 MWh, za kar naj bi porabili okrog 1.700 m3 lesnih sekancev. Celotna investicija je znašala 750.000 evrov. Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije bo v povprečju znižal stroške ogrevanja za 20 odstotkov. Obstoječe kotlovnice bodo tako lahko služile le kot rezervni vir toplote.

Pri zasnovi in izvedbi projekta so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave in dolgoletne izkušnje skupine Petrol. Na ta način bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj tovrstnih projektov je usmerjen v celovito, dolgoročno, zanesljivo in okolju prijaznejšo oskrbo.

Z novo naložbo Petrol in Občina Ivančna Gorica uresničujeta cilje zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa (NEP), po katerem je potrebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 80 odstotno oskrbo iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna biomasa in kogeneracije na zemeljski plin.

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je ob priložnosti povedal: “Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je za občino izjemnega pomena. Družba Petrol je skladno z obljubami izpolnila svoje obveznosti in v dogovorjenem roku postavila celoten sistem. Prepričan sem, da se bo naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.

Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol, odgovoren za področje energetike, pa je odprtje sistema daljinskega ogrevanja pospremil z naslednjimi besedami: “Energetika in s tem uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter alternativnih virov, predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol. Veseli smo, da smo uspešno postavili že tretji tovrstni sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki predstavlja sinergijo med javnimi in zasebnimi naložbami na področju komunalne in energetske infrastrukture. Občina Ivančna Gorica je tako postala del razvejane družine Petrol, kjer se širi Petrolova rdeča energija.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.