Od bioplina do biometana

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko in Biomethane regions organizirajo zaključno konferenco v okvirju projekta IEE Biomethane Regions “OD BIOPLINA DO BIOMETANA”, od nastanka bioplina do njegove nadgradnje v biometan in uporabe za energetske namene, ki bo potekala v četrtek, 17. aprila 2014, v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana.

Bioplin postaja v zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativne energije v svetu in pri nas. Lahko ga proizvajamo tako rekoč iz vseh organskih materialov. Bioplinske naprave lahko uporabljajo biološke odpadke in drugo biomaso z malo lignina, stroški za odpad so nižji, prostor za skladiščenje odpadkov pa se prihrani. Bioplin se enostavno skladišči in potem lahko uporablja za energetske namene na poljubnem mestu in ob poljubnem času. Ravno možnost enostavnega skladiščenja bioplina predstavlja njegovo posebno vrednost, poleg tega lahko kompenzira fluktuacije pri ostalih obnovljivih virih energije, kot so npr. vodna in solarna energija. Poleg energije, bioplinska naprava dobavlja tudi ostanek – digestat, ki nastane po končanem procesu anarobne digestije. Z njim lahko zamenjamo mineralno gnojilo in zmanjšamo okoljski odtis kmetijstva. 

Trenutno bioplin največ uporabljajo v kogeneratorskih enotah (sočasna proizvodnja električne in toplotne energije) na kmetijah, deponijah – smetiščih, napravah za čiščenje odpadnih voda itd. V nekaterih državah Evrope (npr. Nemčija, Avstrija, Švedska itn.) so začeli bioplin očiščen do faze biometana uvajati v javno plinsko omrežje ter za pogon motornih vozil (vozila predelana za uporabo zemeljskega plina oziroma bioemetana ali kombinirano biometana in dizelskega goriva). Za bioplin obstajajo različne tehnologije za čiščenje in nadgradnjo do faze biometana ter njegovo vbrizgavanja v omrežje zemeljskega plina. Z vbrizgavanjem očiščenega zemeljskega plina v javno ali lokalno plinsko omrežje se dvigne izkoristek bioplinske naprave in olajša prenos plina uporabnikom na velike razdalje. 

Biometane regions je projekt, ki se nanaša na obnovljive energetske vire oziroma proizvodnjo bioplina in njegovo čiščenje do faze biometana v različnih evropskih državah. Osredotočen je na promocijo in uvajanje biometana (razbijanje socioekonomskih in tehničnih ovir za njegovo pospešeno razširitev). V projektu se preučujejo tudi tehnološki aspekti čiščenja bioplina do faze metana (biometan), njegovo vbrizgavanje v omrežje in uporaba za pogon gospodarskih vozil in traktorjev. V projekt je vključena tudi Slovenija  (sofinancira ga Evropska skupnost v okviru svojega programa »Intelligent Energy for Europe«, začel je maja 2011 in traja tri leta, vključenih je sedem držav EU). Projekt koordinira Sewern Wye Energy Agency iz Velike Britanije. V projekt so vključeni ekspertni partnerji iz Nemčije, Avstrije in Švedske, kjer je bioplin dosegel najvišji razvojni nivo v EU. Partnerji iz ostalih držav so promocijski partnerji in sodelujejo pri prenosu »know-how« v svoje regije, ki so na področju bioplina manj razvite. Slovenski partner je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko, ki je tudi pionir na tem področju (že več kot pred dvema desetletjema in pol je delovala v okviru Oddelka za kmetijsko tehniko bioplinska naprava v raziskovalne namene). Priča smo dejstvu, da je v Sloveniji v zadnjih letih bioplin doživel razcvet na področju velikih bioplinskih naprav, na področju mikro in manjših bioplinskih naprav ter čiščenja bioplina do faze biometana pa je potrebno narediti še ogromno korakov za kakovostno uvajanje omenjenih tehnologij v naš prostor.

Konferenca je namenjena vsem, ki jih zanima področje alternativnih virov energije – bioplin oziroma možnost uporabe bioplina za proizvodnjo zelene električne energije na kmetiji ali energetskem objektu ali nadaljnjo nadgradnjo bioplina s pomočjo čiščenja v biometan in uvajanja v javno omrežje zemeljskega plina. Na konferenci se bomo ponovno sestali strokovnjaki s področja kmetijstva, kmetijske tehnike, energetike, industrije itn. ter izmenjali izkušnje. Zavedamo se namreč, da je  le z aktivnim vključevanjem vseh udeležencev mogoče dosegati popoln uspeh in prenos znanja v prakso. 

Predavatelji: dr. Tanja Gomišček, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; Sabina Kolbl, univ. dipl. inž. vki., Keter Invest d.o.o.; mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko; dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko.

Informacije: Za dodatna pojasnila so Vam na voljo vsak delavnik od 8,00 do 16,00 ure na tel. 01/280 52 62 int. 100 ali 102 (predstojnik Oddelka), fax: 280 52 55, E-mail:  viktor.jejcic@kis.si; tomaz.poje@kis.si

 

Prijave sprejemajo do 15.04.2014. Kotizacije ni. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.