EU: Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka

Evropska komisija je danes sprejela nov paket ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v EU. Paket ukrepov za čist zrak posodablja obstoječo zakonodajo in nadalje zmanjšuje škodljive emisije iz industrije, prometa, energetskih naprav in kmetijstva z namenom, da bi se zmanjšal njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje.

Današnji paket sestavlja nov program Čist zrak za Evropo, ki vsebuje ukrepe za zagotovitev kratkoročne izpolnitve obstoječih ciljev in nove cilje glede kakovosti zraka za obdobje do leta 2030. Del paketa sta tudi spremenjena direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ki določa strožje nacionalne zgornje meje emisij za šest glavnih onesnaževal, in predlog za novo direktivo o zmanjšanju onesnaževanja iz srednje velikih kurilnih naprav, kot so energetske naprave za stanovanjske bloke ali velike stavbe in majhni industrijski obrati.

Nov paket naj bi tako do leta 2030 preprečil 58.000 prezgodnjih smrti, pred onesnaževanjem z dušikom  zaščitil 123.000 kvadratnih kilometrov ekosistemov in 56.000 kvadratnih kilometrov zaščitenih območij Natura 2000, pred zakisljevanjem pa zaščitil 19.000 kvadratnih kilometrov ekosistemov. Samo na področju zdravja bo družbi prihranil 40–140 milijard evrov zunanjih stroškov in prinesel približno 3 milijarde evrov neposrednega dobička zaradi večje produktivnosti delovne sile, nižjih zdravstvenih stroškov, večjega pridelka in manj škode na zgradbah. Predlog bo ustvaril tudi približno 100.000 dodatnih delovnih mest, saj se bosta zaradi manj izgubljenih delovnih dni povečali produktivnost in konkurenčnost. Ocenjuje se, da bo imel pozitiven neto učinek tudi na gospodarsko rast.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.