Za pilotne projekte 2,25 milijona evrov

euro bills and coins - cash money
Photo by hanohiki on iStock

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo že 6. javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, za izvedbo pilotnih projektov za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Komu je namenjen razpis?

Pilotnim projektom, ki se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesa ali tehnologije na področju kmetijstva. Pilotni projekti so kratkotrajnejši poskusi manjšega obsega, ki se izvedejo z namenom ovrednotenja izvedljivosti, časa, stroškov, potencialnih težav in učinkov nekega projekta. Na ta način pomagajo razumeti, kako bi projekt večjega obsega deloval v praksi.

To morate vedeti o razpisu

Ključni pogoji pri prijavi na razpis:

 • Vzpostavljeno partnerstvo na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki ga sestavljata najmanj dva člana: kmetijsko gospodarstvo in
  • pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva ali
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali
  • fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev;
 • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
 • pilotni projekti trajajo 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
 • stopnja javne podpore znaša do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, razen za stroške nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, kjer javna podpora znaša 75 odstotkov upravičenih stroškov;
 • višina podpore znaša od 5000 do največ 75.000 evrov.

Kdaj poteka razpis?

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani objavljenega razpisa.

VIRuradni-list
Prejšnji članekS tem trikom lahko prihranite do 30 odstotkov goriva, če le uporabite gumb, ki ga imajo vsi avtomobili
Naslednji članek5 glavnih prednosti domače sončne elektrarne

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.