Povprečna plača navzgor. Kaj pa vaša?

euros, money, pay
Photo by niekverlaan on Pixabay

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji, preračunana iz letne bruto plače, je po začasnih podatkih strukturne statistike plač v 2021 znašala 2.138 EUR oz. se je na letni ravni zvišala za 10,1 %, poroča Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Zaposleni moški je v povprečju zaslužil 2.165 EUR bruto, ženska pa 2.107 EUR.

Nižja od slovenskega povprečja pri skoraj dveh tretjinah zaposlenih

Povprečno mesečno bruto plačo, nižjo od slovenskega povprečja, je prejelo 64,7 % zaposlenih. Mediana mesečne bruto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, pa je znašala 1.763 EUR; pri moških 1.775 EUR in pri ženskah 1.747 EUR. Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih je bila torej nižja od 1.763 EUR.

Odstotek zaposlenih moških z višje- oz. visokošolsko izobrazbo prejel v povprečju mesečno več kot 10.510 EUR bruto

Pri ženskah s to ravnijo izobrazbe pa je 99. percentil znašal 7.944 EUR oz. 2.566 EUR manj kot pri moških. To pomeni, da je samo odstotek zaposlenih žensk s tako izobrazbo prejel v povprečju mesečno več kot 7.944 EUR.

Porazdelitev povprečne mesečne bruto plače po plačnih razredih širine 50 EUR, Slovenija, 2021

Nad povprečjem samo v osrednjeslovenski statistični regiji

Zaposleni v tej regiji so v povprečju mesečno prejeli 2.351 EUR bruto. Nekoliko nižjo plačo od slovenskega povprečja so imeli zaposleni v jugovzhodni Sloveniji (2.127 EUR), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji, znašala je 1.855 EUR bruto.

Porazdelitev povprečne mesečne bruto plače po statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, 2021

Med moškimi najvišja v občini Zavrč, med ženskami pa v občini Novo mesto

V občini Zavrč so zaposleni moški tako v povprečju prejeli 2.834 EUR bruto, v občini Novo mesto pa so ženske zaslužile 2.425 EUR.

Najvišje povprečne mesečne bruto plače po občinah delovnega mesta, Slovenija, 2021

Med najbolje plačanimi poleg menedžerjev še zdravniki in farmacevti, z najnižjo plačo pa frizerji, delavci za polnjenje polic, prodajalci na stojnicah ter drugi čistilci

V letu 2021 so najvišjo povprečno mesečno bruto plačo prejeli generalni direktorji in člani uprav družb (9.057 EUR), najnižjo pa frizerji (1.159 EUR). Zdravniki specialisti so zaslužili v povprečju dve tretjini povprečne bruto plače generalnih direktorjev (približno 6.000 EUR), farmacevti pa še tretjino manj od zdravnikov (okoli 4.000 EUR).

Najvišje in najnižje povprečne mesečne bruto plače po skupinah poklicev, Slovenija, 2021

Najvišja pri zaposlenih z dokončano izobrazbo s področja zdravstva

To velja za oba spola z zdravstveno izobrazbo. Moški s tovrstno izobrazbo so na mesec zaslužili v povprečju 800 EUR bruto več od žensk; te so prejele 3.038 EUR. Pri moških so zaposlenim z zdravstveno izobrazbo sledili tisti z dokončano izobrazbo s področja matematike in statistike (3.400 EUR bruto) ter z izobrazbo s področja prava (3.340 EUR), pri ženskah pa zaposlene z veterinarsko izobrazbo (2.999 EUR).

Zaposleni pri pravnih osebah plačani precej bolje od tistih pri fizičnih osebah

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri pravnih osebah je znašala 2.177 EUR, pri fizičnih osebah pa 1.343 EUR. Mladi zaposleni v starostni skupini 15–24 let so pri pravnih osebah zaslužili v povprečju 300 EUR bruto več od svojih vrstnikov, zaposlenih pri fizičnih osebah (prvi 1.461 EUR, drugi 1.188 EUR). Razlika med zaposlenimi v starostni skupini 55–64 let pri pravnih in fizičnih osebah je bila večja kot pri mladih zaposlenih, znašala je 944 EUR bruto; prvi so prejeli v povprečju 2.332 EUR, drugi pa 1.388 EUR.

Plačne razlike med moškimi in ženskami velike v obeh sektorjih ne glede na izobrazbo

V javnem sektorju zaposleni moški z višjo- oz. visokošolsko izobrazbo so zaslužili v povprečju mesečno 3.278 EUR bruto, ženske pa 2.780 EUR. V zasebnem sektorju je bila plača pri obeh spolih za približno 300 EUR nižja. Plačna razlika med moškimi in ženskami z največ osnovnošolsko izobrazbo je bila v obeh sektorjih približno 200 EUR v korist prvih. Moški s to ravnijo izobrazbe so v zasebnem sektorju v povprečju zaslužili 1.500 EUR bruto na mesec, v javnem sektorju pa 1.631 EUR.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne bruto plače (EUR) v javnem in zasebnem sektorju po ravni dosežene izobrazbe in spolu, Slovenija, 20211)
Osnovnošolska
ali manj
Srednješolska Višješolska,
visokošolska
moški ženske moški ženske moški ženske
1 Javni sektor – SKUPAJ 1.631 1.419 2.102 1.766 3.278 2.780
11 Javni sektor – sektor država 1.543 1.407 2.231 1.776 3.262 2.777
12 Javni sektor – javne družbe 1.653 1.446 2.001 1.739 3.322 2.802
2 Zasebni sektor – SKUPAJ 1.500 1.322 1.723 1.511 2.980 2.443
1) Začasni podatki.

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekMednarodni arhitekturni natečaj Konstruktruktivne Alpe: slovenski projekt Šenkova hiša prejel posebno priznanje
Naslednji članek3 prednosti betonskih elementov

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.