Objavljen večmilijonski razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Tractor miniature with coins on fertile soil land
Foto: sqback iz iStock

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov razpis v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Objavljen je javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov – iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 • Vložitev vloge bo možna od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure.
 • Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Razpisanih je 15 milijonov evrov, od tega 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij, 5 milijonov evrov za naložbe kmetij ter 9,7 milijona evrov za naložbe podjetij.

Soybean field ripening at spring season
Foto: fotokostic iz iStock

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.
Henry County, Ohio - September 25, 2020: A profile view of a John Deere S670 harvesting soybeans during a hazy sunset with a red and orange sky from the bean dust.
Foto: Nicholas Smith iz iStock

Nepovratna sredstva so v višini 15 milijonov evrov, od tega:

 • 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij (sklop A),
 • 5 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb – kmetije (sklop B) in
 • 9,7 milijona evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop C).
Smart Farming concept
Foto: waleed ahmed iz iStock

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5  odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
 • 5  odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami;
 • 10 odstotnih točk naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih;
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
 • 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,
 • 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso,
 • 15 odstotnih točk za kolektivno naložbo

in znaša maksimalno 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, so nižje stopnje javne podpore.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1,5 milijona evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3 milijone evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, pa največ 5 milijonov evrov podpore.

VIRgov
Prejšnji članekIščemo tržnika oglasnih kapacitet spletnih in tiskanih medijev (M/Ž)
Naslednji članekVodič po nakupu televizorjev (del 1): vrste televizorjev

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.