Nov EU projekt za spodbujanje investicij v Srednji in Vzhodni Evropi

Odpravljanje naložbene vrzeli: Začel se je nov projekt, ki ga financira Evropska unija, katerega cilj je spodbujanje zgodnje faze investicij v Srednji in Vzhodni Evropi.

Cilj projekta Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) je spodbuditi inovacije v Srednji in Vzhodni Evropi, kjer so zagonska podjetja deležna le tretjine evropskega povprečja naložb tveganega kapitala. Projektni konzorcij vodi EIT Health, vodilna evropska mreža inovatorjev v zdravstvu, ki je del Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), organa Evropske unije. Projektni partnerji so ponudniki storitev pospeševanja poslovanja in mreže vlagateljev iz Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije ter inovacijska središča iz Belgije in Nizozemske. Dvoletna pobuda se strateško izvaja v okviru programa Horizon Europe, vodilnega programa EU za raziskave in inovacije.

Regija srednje in vzhodne Evrope je leta 2021 predstavljala le 3,2 % vseh evropskih naložb tveganega kapitala. Začetna podjetja, ki so prejela podporo v tej regiji, so prejela povprečno naložbo tveganega kapitala v višini 1,2 milijona evrov, kar predstavlja zgolj tretjino evropskega povprečja v višini 3,8 milijona evrov[1]. Privabljanje kapitala je eden največjih izzivov v razvijajočih se evropskih regijah, ki so znane po šele razvijajočih se znanih kot skromni in zmerni inovacijski ekosistemi, po merilih evropske lestvice inovativnosti (European Innovation Scoreboad). Razlogi za to so tako manjše število priložnosti za investiranje tveganega kapitala kot tudi majhno število vlagateljev in nepripravljenost na čezmejno vlaganje kapitala.

»Raziskave kažejo, da je naložbena vrzel v Srednji in Vzhodni Evropi posledica pomanjkanja kritične mase tako pri projektih kot pri vlagateljih. HICEE to rešuje tako, da se osredotoča na podporo uradom za prenos tehnologij, gojenje izmenjave znanja s krepitvijo zmogljivosti in vzpostavljanjem ustrezne infrastrukture za vlagatelje v zgodnjih fazah razvoja podjetij. Program prepoznava posebne izzive, s katerimi se soočajo zagonska podjetja s področja zdravstva in znanosti o življenju, njegov cilj pa je zainteresiranim stranem zagotoviti znanje, potrebno za uspešen prenos na trg,« pojasnjuje Magda Krakowiak, direktorica EIT Health Accelerator.

Pridobitev 3 milijonov evrov kapitala s čezmejnimi soinvesticijami

Cilj projekta HICEE je ustvariti trajnostne ekosisteme za zgodnje naložbe, privabiti lokalne in mednarodne vlagatelje, zagotoviti podporo pri odpravljanju tveganj ter aktivno deliti uspešne rezultate in tako spodbujati stalno sodelovanje vlagateljev. Prve aktivnosti projekta se bodo izvajale v državah, kjer imajo partnerji sedež, in sicer na Poljskem, Madžarskem, Slovaškem in v Sloveniji. Vendar pa se bo program in možnosti za usposabljanje, ki jih ponuja, razširil tudi na manj razvite evropske regije. Pričakuje se, da bo program z novimi metodologijami opremil vsaj deset podpornih organizacij za zagon podjetij, kot so uradi za prenos tehnologij (TTO). Prav tako naj bi usposobil dodatnih 30 izvajalcev usposabljanja, ki bi lahko letno vplivali na do 150 inovacijskih projektov/start up podjetij. Drugi pričakovani rezultati vključujejo preverjanje 25 novoustanovljenih podjetij na področju zdravstva, da bi bila pripravljena za napredne naložbe na mednarodnih trgih, in pritegnitev milijonov v čezmejnih soinvesticijah. Digitalni naložbeni priročniki in bela knjiga o naložbenih politikah, ki bodo objavljeni kot del projektne zaveze k izmenjavi znanja, bodo služili kot neprecenljivi vodniki za vlagatelje in prispevali k bolj informirani in opolnomočeni naložbeni skupnosti.

Projekt HICEE, ki je namenjen tehnološkim organizacijam, univerzam, vlagateljem in inovatorjem, poudarja sodelovanje za trajnostne inovacije v regiji. Program si prizadeva za neposredno sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom, regionalnimi in nacionalnimi agencijami za inovacije ter evropskimi oblikovalci politik, da bi ustvaril okolje, ki spodbuja dolgoročno rast ter ustvarja žive in trajne povezave med akterji na področju inovacij v regiji in zunaj nje.

Partnerji konzorcija HICEE

Projektni konzorcij sestavlja deset partnerjev iz sedmih evropskih držav. Vključuje EIT Health (Nemčija) kot koordinatorja, njegovo pridruženo enoto EIT Health Slovenija ter glavne upravičence: EIT Health InnoStars (Nemčija), Civitta (Slovaška), Cobinangels (Poljska), Crowdberry (Slovaška), EIT Health InnoStars (InnoStars) (Nemčija), Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (Madžarska), Ljubljanski univerzitetni incubator (Slovenija), MEDVIA (Belgija) and TU Delft (Nizozemska). 

Poleg tega se bo pobuda opirala na strokovno znanje zunanjih zainteresiranih strani in članov svetovalne skupine, tj. KU Leuven (Belgija), Danube Angels (Avstrija). Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit, Inc. (Madžarska), Business Angels Europe BAE (Belgija), Karolinska Institutet Innovations AB KII (Švedska), European Investment Fund EIF (Luksemburg), Invest Europe IE (Belgija), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (Slovenija).

Večina partnerjev konzorcija HICEE je v svojih regijah že vključena v dejavnosti, ki so tesno povezane z obsegom projekta. Družba Civitta izvaja pospeševalni program. Poleg tega imajo Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni inkubator in InnoStars zelo dobre rezultate pri skupnih programih sodelovanja, kot sta program DRIVE ali program RIS Jumpstarter. EIT Health in EIF že vzpostavljata zaupanja vreden delovni odnos in zmanjšujeta tveganja pridruženim investitorjem preko skupnega razvoja z VCoE (Venture Center of Excellence), ter javno-zasebnega programa soinvestiranja, povezanega s 150 milijonov evrov vrednim skladom SDUF (Sustainable Development Umbrella Fund).

»HICEE je ključni korak k razvoju dinamičnega inovacijskega ekosistema v srednji in vzhodni Evropi. Da bi zagotovili široko uveljavitev rezultatov projekta, bomo izkoristili obsežen doseg programa EIT Health InnoStars in njegovega programa Regional Innovation Scheme (RIS), ki deluje v 13 manj razvitih regijah. Prepričan sem, da bo program s skupno zavezanostjo zainteresiranih strani, vlagateljev in inovatorjev pustil trajen pečat na gospodarskem in zdravstvenem področju v regiji,« je dodal Balazs Furjes, izvršni direktor EIT Health InnoStars.

Za več informacij o programu HICEE obiščite Financiranje & rzpisi (europa.eu).

[1] Invest Europe (June 2022). Research. 2021 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics.

logo Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE)

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.