Kaj mora s.p. vedeti o ukrepih glede poplav? Izredni dopust, izpad dohodka in denarna pomoč

Samostojni podjetnik in poplave
Samostojni podjetnik in poplave Foto: mapo iz iStock

Vlada je dokaj hitro pripravila odzive na posledice poplav, ki so prizadejale različne kraje Slovenije. Med drugim je razglasila tudi Dan solidarnosti, dela prost dan, ki bo v ponedeljek, 14. avgusta. Poziva k pomoči in prostovoljstvu, ki pa tokrat ne bo ostalo brez plačila, saj je za prostovoljce v zakonodaji že pripravljen izredni dopust, za prizadete v poplavah pa so objavljene že različne vrste pomoči (čakanje na delo, poplačilo škode, odlog plačila kreditov,..). Vprašanje pa se vedno zaustavi pri določeni skupini ljudi, to so samozaposleni. Kako so za samostojne podjetnike urejeni izpad dohodkov, izredni dopust in druge reči?

Izredni dopust za prostovoljce, tudi za samostojne podjetnike?

Prostovoljci bodo lahko prejeli do sedem dni izrednega dopusta. Zaradi nekaj nejasnosti smo se z vprašanjem obrnili kar na MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). »Prostovoljec bo moral upravičenost do odsotnosti izkazati na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu, izplačana nadomestila plač prostovoljcev pa bo Republika Slovenija povrnila v celoti,« so zapisali.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je namreč določil, da bodo za namen sodelovanja pri pomoči odpravljanja posledic naravne nesreče poplave imeli delavci pravico do dodatne plačane odsotnosti z dela v obsegu največ sedem delovnih dni, ki jo delodajalcem povrne Republika Slovenija.

Close up of a calculator and euro money in a financial analyzing concept
Foto: arsenisspyros iz iStock

Ureditev velja za samostojne podjetnike, a ne vse

»Navedena ureditev velja za delavce v delovnem razmerju, kar pomeni, da bo veljala za samostojne podjetnike, ki so delodajalci (zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi), in sicer za njihove delavce,« pa so nam pojasnili glede položaja samostojnih podjetnikov.

Izpad dohodkov v tem času pa je nekaj drugega. Tako pravijo, da »zakonodaja konkretnega položaja izpada plačila samostojnega podjetnika/samozaposlenega v primeru prostovoljnega dela pri sanaciji ali kot posledice poplav ne ureja.«

money, coin, investment
Foto: nattanan23 iz Pixabay

Pomoč samozaposlenim zaradi posledic poplav

Samozaposlenim, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve novele zakona, in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, novela zakona predvideva pomoč v višini 1.200 evrov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023.

Pomoč bo oproščena vseh davkov in prispevkov. Za izplačilo pomoči za samozaposlene bo treba predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS.

Pomoč samozaposlenim v kulturi

Pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 760 evrov na mesec.

Pomoč upravičencem kmetom

Pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je v višini 1.020 evrov na mesec.

Kakšni so pogoji prejema denarne pomoči?

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

VIRgov
Prejšnji članekNajboljši mali električni avtomobili leta 2023
Naslednji članekNajboljši električni avtomobili srednjega razreda v letu 2023

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.