Etažni lastniki, pozor. Obetata se dva razpisa

stanovanja

Eko sklad bo v mesecu juliju v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva javna razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Projekti bodo sofinancirani z novima finančnima instrumentoma. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Na prvem javnem razpisu bo etažnim lastnikom starejše večstanovanjske stavbe ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev; samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti. Na drugem javnem razpisu pa bo ponujeno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih – etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500.000 EUR in 2.500.000 EUR za povratna sredstva (kredit v breme rezervnega sklada). Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov (vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo).

stanovanja

Pogoji

Razpisa sta namenjena stavbam z več kot osem deli in več kot osem različnimi etažnimi lastniki. Več kot polovica površine stavbe naj bi bila v stanovanjski rabi, več kot polovica vseh etažnih lastnikov pa fizičnih oseb oziroma občanov.

Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe. Le-to bo mogoče izvesti kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe (do 35 % priznanih stroškov) ali pa kot skoraj ničenergijsko prenovo (do 50 % priznanih stroškov). Za izvedbo prenove bo morala biti obvezno izdelana projektna dokumentacija. Izvedba mora biti nadzorovana, kot je določeno v Gradbenem zakonu. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

stanovanja

Merila

Vloge se bodo ocenjevale na podlagi obsega in zahtevnosti celovite prenove, postavitve PV za skupnostno samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije, statične sanacije (protipotresne utrditve), izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje, izvedbe prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in dozidav (nadzidav in prizidav).

Vloga, ki bo dosegla največje število točk na posameznem razpisu, bo izbrana za dodelitev spodbude. Če po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ne bodo porabljena vsa razpisana sredstva na javnem razpisu, bodo do spodbude glede na višino preostalih sredstev upravičene tudi naslednje najbolje ocenjene vloge (po vrstnem redu števila doseženih točk do porabe vseh razpisanih sredstev).

Vir: Eko sklad

Prejšnji članekČas je za nakup vrtnih garnitur!
Naslednji članekVirtualni ogled Ytong hiše

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.