Ali je za prizidek potrebno gradbeno dovoljenje?

Po novem Gradbenem zakonu (GZ) je treba imeti za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta pravnomočno gradbeno dovoljenje in vsak začetek gradnje objekta (ne pa tudi same spremembe namembnosti) je treba prijaviti.

Brez gradbenega dovoljenja je mogoče graditi le, če gre za enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist ali za začasen objekt. Prizidek med te izjeme ne sodi.

Definicija prizidka

GZ prizidavo definira kot gradnjo, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri”. Če površina prizidka ne presega 25 m2, ga glede na zahtevnost gradnje uvrščamo med nezahtevne gradbene objekte. Pri prizidku gre torej za prostor manjših dimenzij, ki je v pritlični oziroma enoetažni izvedbi. Konstrukcijsko je povezan z glavno stavbo (vanjo vpet ali nanjo prislonjen). Takšne kvadrature so običajno prizidki, kot so lope, ute, nadstreške, manjše savne ali zimske vrtove, vetrolov, letno kuhinjo.

Prizidek je novogradnja

Prizidek kot tak je novogradnja. Za gradnjo je torej potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (GD). Zanj je treba izdelati projekt, na podlagi katerega se nato pridobi pravnomočno GD. Izda ga pristojna upravna enota.

Postopek pridobitve GD

Na spletni strani ministrstva za infrastrukturo ali na e-portalu državne uprave poiščete obrazec Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. V obrazec vnesete podatke o investitorju, parceli, na kateri se bo gradilo, navedete številko katastrske občine in označite priloge, ki jih boste priložili.

Vsa dokumentacija je dostopna na e-portalu državne uprave. Med drugim morate navesti, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo in na katero, treba pa je tudi na kratko opisati načrtovani objekt. Skico objekta lahko za nezahteven objekt narišete kar z roko. Tloris v merilu 1:1000 mora prikazovati tloris,potrebujete pa tudi zemljiškokatastrski prikaz. Objekt mora biti prikazan tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem, hkrati pa mora biti upoštevan tudi odmik od sosednjih zemljišč. Če posegate na vplivno območje 1,5 m od meje, morate pridobiti pisno dovoljenje lastnika sosednjega zemljišča.

Pravico graditi izkazujete z zemljiškoknjižnim izpiskom, iz katerega je razvidno, da ste lastnik nepremičnine. Če vpisa še niste uredili, pravico graditi izkazujete z verigo kupoprodajnih pogodb, pravnomočnim sklepom o dedovanju, ali z overjeno darilno pogodbo.

Plačati boste morali upravno takso, ki se gible med 18 in 22 evri. <Dokumentacijo pddate preko portala eUprava ali pošljete po navadni pošti. Oddate jo lahko tudi osebno na pristojni upravni enoti. Začetek del je treba prijaviti najmanj 8 dni pred začetkom del, zakoličba pa ni potrebna.

Cena prizidka

Cena samega prizidka variire glede na tip prizdika (leseni, montažni, zidani), glede na to, ali je izdelan z zeleno, ravno ali klasično streho, odvisno od kritine, ki jo izberemo in materialov, ku jih uporabimo. Razpon je zaradi različnih preferenc velik, in sicer med 500 in 1400 evri na kvadratni meter.

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekPodporna shema OVE in SPTE – kaj z elektrarno, ko se pravica do podpore izteče
Naslednji članekAli tudi vi delate te napake pri pranju posteljnine?

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.