V prvih devetih mesecih 2017 večja poraba električne energije v Sloveniji

Po treh četrtinah leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 11.145 GWh in je bila za 5 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 6.796 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 7.248 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 10.086 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 606 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.
Ministrstvo, pristojno za energijo, na mesečnem nivoju objavlja podatke iz bilance električne energije na distribucijskem in prenosnem omrežju na nacionalnem nivoju Slovenije. Objavljeni so podatki do vključno meseca septembra 2017.

V obdobju januar – september 2017 je znašal prevzem električne energije 17.941 GWh, od tega je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 11.145 GWh oz. 62 % in uvoz 6.796 GWh oz. 38 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 10.362 GWh oz. 58 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 783 GWh oz. 4 % vse prevzete električne energije. Uvoz (fizični pretoki) električne energije je bil v večini zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Prevzem električne energije od proizvodnje v Sloveniji je bil v obdobju januar – september za 5 % manjši kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Evidentirana je za 21 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju ter za 9 % večja proizvodnja iz termoelekrarn, nekaj manjša je bila proizvodnja iz JE Krško (- 2 %) ter proizvodnja na distribucijskem omrežju (- 7 %). Zaradi manjše domače proizvodnje je bila potreba po uvozu električne energije večja, v obdobju  januar – september 2017 je tako bilo uvoženo za 631 GWh (+10 %) več električne energije kot v enakem obdobju leta 2016.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v obdobju januar – september 2017 znašal 10.086 GWh oz. 56 %, izvoz pa 7.248 GWh oz. 40 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje je znašala 8.316 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaključenih distribucijskih sistemov (ZDS) pa 1.523 GWh. Odjem črpalne elektrarne ČHE Avče je znašal 247 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar – september 2017 znašale 606 GWh oz. 4 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar – september 2017 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 povečala za 3 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju in ZDS  pa je bila večja za 2 %. V treh četrtinah leta 2017 je bil izvoz (fizični pretoki) električne energije nižji za 225 GWh oz. za 3 %. Uvozna odvisnost za pokritje potreb po električni energiji v Sloveniji je v obdobju devetih mesecev leta 2017 znašala 17 %.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.