Kdaj bomo v Sloveniji prenehali uporabljati premog za elektrarne?

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom – Savinjsko-Šaleške (SAŠA) in Zasavske regije. Skladno z odločitvijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je potrebno za Strategijo izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je Ministrstvo za infrastrukturo ta teden na MOP posredovalo Osnutek okoljskega poročila z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, ki so ga pripravili strokovnjaki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar. Strategija bo določila leto prenehanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije v Sloveniji in strategijo pravičnega prehoda teh dveh slovenskih regij.

Pravičen prehod

S pripravo Strategije bo Slovenija opredelila nekatere ključne srednjeročne odločitve, ki bodo najbolj prizadetim regijam omogočali postopen in pravičen proces dolgoročnega energetskega, okoljskega, gospodarskega in družbenega prestrukturiranja kot posledice prenehanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije. Hkrati bo Slovenija s sprejemom Strategije naredila pomemben korak k podnebno nevtralni družbi.

Ključni namen Strategije

Ključni namen Strategije je:

  • opredeliti premogovne regije in določiti letnico izstopa iz premoga;
  • opredeliti proces izstopa iz premoga z določitvijo scenarija za celovito družbeno in gospodarsko prestrukturiranje SAŠA in Zasavske regije v skladu z načeli pravičnega prehoda;
  • identificirati ustrezne vire na nacionalni in EU ravni ter Izkopavanje premoga procesa pravičnega prehoda;
  • opredeliti ključne vidike zapiranja Premogovnika Velenje v tehničnem smislu, z vidika vpliva na zaposlene in skupnost ter z vidika varovanja in ohranjanja okolja;
  • ustvarjati sinergije pri izvajanju pravičnega prehoda med regijama, preko skupnih projektov, prenosa dobrih praks in izkušenj.

Območna načrta

Na podlagi strategije in skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo v Sloveniji za obe premogovni regiji. Ta bo podlaga za črpanje nepovratnih sredstev iz omenjenega sklada.

Izkopavanje premoga
Izkopavanje premoga

Kakšni so najbolj optimalni scenariji?

Savinjsko-Šaleška regija

V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035.

Zasavska regija

V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Kaj sedaj?

Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema posredovanih dokumentov odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno ali zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami. V primeru pozitivnega mnenja bo sledila javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo skladno s prejetim pisnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor in mu ga ponovno posredovalo v preučitev sprejemljivosti.

Na Portalu Energetika, ki ga ureja Ministrstvo za infrastrukturo, so objavljeni ključni dokumenti ter vse informacije o pripravi Strategije in poteku njene celovite presoje vplivov na okolje.

VIRGOV.SI
Prejšnji članekNovo kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe
Naslednji članekSan Antonio razkril nov most, ki povezuje divjino

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.